RA Liga Limburg vzw

BijlageGrootte
hblv-kustverblijf 2012.pdf157.94 KB

De RA-Liga krijgt de ondersteuning van haar nieuwe lidvereniging Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg (bekijk hun website: www.ralimburg.be ). Deze vereniging stelt zich voor (update 01/2015).

De Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw is lidvereniging van de RA-Liga. Samen met andere locale werkgroepen wil ze van de RA-Liga een nationale vereniging maken.
Hieronder wordt de Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg voorgesteld.

Ontstaan en groei

De zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw (RA-Limburg vzw) is een zelfhulpgroep voor reumatoïde artritis patiënten die sinds 2002 als feitelijke vereniging voornamelijk in Zuid-Limburg actief is. Op 15 september 2006 verwierf het initiatief het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.
Bestuur en medewerk(st)ers van RA-Limburg zijn nu allen reumatoïde artritis patiënten afkomstig uit de verschillende Limburgse regio’s (Noord-Limburg, Maaskant, Midden-Limburg en Zuid-Limbrug).

De Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw is een lidvereniging van de RA Liga vzw.

Doelstellingen

  • Het organiseren van infosessies door specialisten ter zake. Voor het brengen van medische onderwerpen kan de vereniging rekenen op de belangeloze medewerking van het merendeel der Limburgse reumatologen, apothekers…
  • In 2006 organiseerde de vereniging met steun van het bedrijf Abbott en de Limburgse reumatologen een ‘ronde van Limburg’, een informatiereeks in acht verschillende Limburgse gemeenten.
  • Daarnaast zorgt RA-Limburg voor individuele ondersteuning van RA-patiënten.
  • Op gezette tijdstippen organiseert de vereniging ook een informele activiteit.

De uiteindelijke bedoeling van Reumatoïde Artritis Limburg vzw is dat RA-patiënten, ondanks hun chronische aandoening, op basis van correcte en up-to-date informatie zo lang mogelijk een zo hoog mogelijk gezondheidspeil kunnen handhaven en een kwaliteitsvol leven kunnen leiden.

Het Bestuur

2014: Nu alle wettelijke en statutaire verplichtingen achter de rug zijn staat de voltallige ploeg van de vzw RA-Limburg vol enthousiasme klaar om de werking verder te zetten.

Het belangrijkste nieuws is dat Regina Proesmans opnieuw voorzitter zal zijn voor een periode van 4 jaar. De taakverdeling onderling werd wat gewijzigd zodat iedereen zijn/haar inzet optimaal kan aanwenden. 

bestuur Limburg

Activiteiten: zie AGENDA

Contact: Regina Proesmans (Voorzitster), Tel. 012 74 27 85; e-mail: Regina

Verslagen activiteiten RA Liga Limburg vzw

TOP