Algemene artikels reumatische aandoeningen

2,6 miljoen euro voor UMCG-onderzoek naar behandeling syndroom van Sjögren

UMCG-reumatoloog prof. Hendrika Bootsma heeft samen met haar onderzoeksteam een subsidie ontvangen van 2,6 miljoen euro voor onderzoek naar de behandeling van de auto-immuunziekte het syndroom van Sjögren. Het gaat om onderzoek naar de werking van een nieuw biologisch medicijn, een biological, waarvan het effect wordt gemeten met een recent ontwikkelde ziekteactiviteitsindex.

Zorgwekkend’ veel kaf onder de nieuwe heupprotheses

Een ‘aanmerkelijk deel’ van de heupprotheses die de orthopedische chirurg ter beschikking staan, ontbeert duidelijk bewijs van klinische effectiviteit. Het Europese systeem van toelating van medische hulpmiddelen ‘lijkt volstrekt ontoereikend te zijn’.
Deze waarschuwing geeft een groep Britse chirurgen en onderzoekers onder leiding van Sion Glyn-Jones na een systematisch onderzoek van de literatuur over primaire heupprotheses in BMJ (2013;347:f6956).

Breekt wie veel melk dronk sneller een heup?

‘Drink nu melk voor later’ is een slogan die we wel vaker horen. De uitspraak is gebaseerd op meerdere en reeds lang gekende gelijkluidende wetenschappelijke studies. De auteurs van een nieuwe publicatie kwamen evenwel tot de omgekeerde conclusie.

Teken verspreiden nieuwe bacterie

Vier procent van de Nederlandse teken draagt de bacterie Borrelia miyamotoi. Tot op heden was het niet bekend dat mensen in Nederland door tekenbeten worden blootgesteld aan deze nieuwe bacterie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM.

Kan je genezen van reuma?

Naar het schijnt kan je van bepaalde vormen van reuma volledig genezen, op voorwaarde dat de diagnose vroeg wordt gesteld en je jonger bent dan 50. Klopt dat?

Europa werkt aan strengere controles op implantaten en protheses

Het Europees Parlement wil strengere controles op medische hulpmiddelen zoals implantaten en protheses en op de betrouwbaarheid van zwangerschapstests en dna-tests. De nieuwe Europese wetgeving vloeit voort uit de schandalen rond lekkende borstimplantaten en schadelijke heupprotheses.

Tekengevaar onderschat in België!

Teken zijn volgens beschikbare cijfers elk jaar verantwoordelijk voor een duizendtal gevallen van de ziekte van Lyme in België, maar deze cijfers zouden een onderschatting zijn. Dat zegt Valérie Obsomer, onderzoekster aan de UCL.

Nieuwe wet versterkt toezicht op implantaten

De ministerraad heeft vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat elke implantaat, van zodra het op Belgisch grondgebied aankomt tot wanneer het bij een patiënt wordt geplaatst, kan worden gevolgd. De tekst voorziet in de oprichting van een implantatenregister en een implantaatpaspoort. Op de overtreding van de wet staan zware straffen, die kunnen oplopen tot drie jaar cel en 100.000 euro boete.

"Farmacotherapie mag niet het eindpunt zijn"

De voorbije kwarteeuw leerden we de verschillende deelgebieden van reuma beter kennen. We maken nu een onderscheid tussen slijtagereuma of artrose, waarvoor het risico met de leeftijd toeneemt, en ontstekingsreuma of artritis.