FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Legitimatiekaart bewijst beperking

Legitimatiekaart bewijst beperkingBeperking makkelijk te bewijzen met de European Disability Card.

 

1 jaar 2 maanden geleden

MyHandicap i.p.v. Handiweb

Handiweb verdween per 23 januari 2017.
Dossiers raadplegen of aanvragen indienen voortaan via MyHandicap.

 

1 jaar 12 maanden geleden

European Disability Card

België een stap dichter bij de invoering van de European Disability Card voor voordelen (kortingen, gratis toegang of aangepaste diensten) op het vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

 

2 jaren 2 maanden geleden

Nieuwe aanvraagprocedure via My Handicap

Sinds 1 juli 2016 is de werkwijze van de DG Personen met een handicap grondig veranderd.
De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst.

 

2 jaren 4 maanden geleden

Nieuwe brochure sociale zekerheid

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure 'Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid'.
Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? Wat zijn de bedragen? De begrotingen? ...

3 jaren 4 maanden geleden

Massaal gesjoemel met parkeerkaarten mindervalide

35% van de parkeerkaarten voor mindervaliden die in omloop zijn, behoort toe aan personen die overleden zijn. In totaal gaat het om 200.000 vignetten die niet werden ingeleverd door de nabestaanden.

3 jaren 5 maanden geleden

Vrijstelling of compensatie saneringsbijdrage in Vlaanderen

Als je in het Vlaamse Gewest woont en recht hebt op een tegemoetkoming aan personen met een handicap (sinds 1 januari 2015 of vroeger), kom je dit jaar in aanmerking voor een vrijstelling of compensatie van de saneringsbijdrage.

Toekenning parkeerkaart bij goedkeuring voor mobiliteitshulpmiddel

Als je van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating hebt om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan je op basis van deze goedkeuring een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze procedure is al een tijdje van toepassing, maar aangezien er veel onduidelijkheid over was, hebben wij ze aangepast:

Patiënten kunnen medische gegevens elektronisch laten delen

De FOD Volksgezondheid lanceert een informatiecampagne over de zogenoemde ‘geïnformeerde toestemming’ voor het uitwisselen van onze medische gegevens tussen de zorgverleners die we raadplegen. De toestemming moet de uitwisseling van de gegevens op een beveiligde en elektronische manier mogelijk maken.