FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Personen met een handicap kunnen ook via ziekenfonds aanvraag doen

14 Oct 2013 - Binnenkort kunnen personen met een handicap ook via hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe konden ze hiervoor enkel bij hun gemeente, sociaal huis of OCMW terecht. Hierdoor stijgt het aantal loketten waar de persoon met een handicap terecht kan aanzienlijk.

Toegankelijkheid callcenter personen met een handicap ondermaats

Personen met een handicap hebben veel problemen om de federale overheid te bereiken met vragen over hun dossier.

Nieuwe beroepsmogelijkheid FOD Sociale Zekerheid

Wie niet akkoord gaat met een beslissing over de erkenning van zijn/haar handicap of het toekennen van een tegemoetkoming kan beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Sinds kort kan men een beslissing ook aanvechten via een eenvoudige weg: de heropening van het dossier.

Zitdagen in Brussel: gewijzigde openingsuren

  De zitdagen van onze maatschappelijk assistenten in Brussel zullen in juni, juli en augustus enkel doorgaan op maandag en donderdag, telkens van 9u tot 11u30. Dit geldt alleen voor de Nederlandstalige bezoekers.

DG Personen met een handicap - Ontdek al onze diensten in één brochure

 De DG Personen met een handicap geeft een nieuwe brochure uit die een overzicht geeft van de diensten die we aanbieden, de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, de te volgen stappen,… Achteraan vind je ook al onze contactgegevens terug.

Heropening van een dossier: waarom en hoe?

De DG Personen met een handicap krijgt momenteel veel vragen voor heropening van dossiers. Slechts weinig van die vragen geven effectief aanleiding tot heropening.

Parkeerkaarten voor personen met een handicap sneller afgeleverd en beter beveiligd

Een jaar geleden voerde de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) een nieuw type parkeerkaart in. De bedoeling was de aanvragen te vereenvoudigen en te versnellen en de kaarten beter tegen misbruik te beschermen. Deze opzet blijkt helemaal waargemaakt.

Nieuwe aanvraag erkenning handicap: nuttig of niet?

Een persoon wil een aanvraag indienen waaraan een volledig proces erkenning van de handicap is gekoppeld. Maar de DG Personen met een handicap heeft maximum 3 maanden geleden al een beslissing genomen over de erkenning.

Parkeerkaarten voor personen met een handicap sneller afgeleverd en beter beveiligd

Een jaar geleden voerde de DG Personen met een handicap een nieuw type parkeerkaart in. De bedoeling was de aanvragen te vereenvoudigen en te versnellen en de kaarten beter tegen misbruik te beschermen. Deze opzet blijkt helemaal waargemaakt.