FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Algemeen attest erkenning van de handicap: nieuwigheden

Het Algemeen attest erkenning van de handicap is sinds 11 maart 2013 aangepast.  De bedoeling is om het attest duidelijker en concreter te maken. Het vorige model van het attest blijft geldig.

www.handicap.fgov.be: Onze website volledig in het nieuw!

Sinds begin dit jaar is onze website www.handicap.fgov.be volledig vernieuwd, zowel op vlak van lay-out als inhoud.
Voortaan kan je gemakkelijker alle informatie terugvinden over de diensten die we aanbieden.

Call center van overheid voor personen met handicap slecht bereikbaar

Personen met een handicap kennen te veel problemen om de federale overheid te bereiken met vragen over hun dossier. Drie jaar geleden kwam er een gratis telefoonnummer, maar dat beantwoordt te weinig oproepen en kent te lange wachttijden. Staatssecretaris Philippe Courard (PS) neemt maatregelen om de bereikbaarheid te verhogen.

De parkeerkaart

Regelmatig verschijnt in de media een artikel om het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap aan te klagen. Wie deze parkeerkaarten misbruikt ontneemt aan  personen met mobiliteitsproblemen het recht om zich volwaardig te integreren.

Informatiefolder medische expertise FOD Sociale Zekerheid

Elk jaar wenden duizenden personen met een handicap zich tot de FOD Sociale Zekerheid om een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een bewijs van erkenning van hun handicap aan te vragen.

HandiFlash

HandiFlash: De nieuwsbrief van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (23 december 2010).

Handiweb

Met de toepassing Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

Actualiteiten van 11/06/2010 - Gebruik van formulieren - Herinnering!

Het snel en efficiënt afhandelen van de aanvragen van het publiek blijft een zeer belangrijke doelstelling van de Directie-generaal Personen met een handicap.