Verslag van de "Infoavond ‘Reumatoïde Artritis’ en ‘Lupus’ op 23 oktober 2008 in de 'Kulak' te Kortrijk"

Donderdagmiddag vertrokken we vanuit de zonnige Kempen met z’n vijven richting Kortrijk.
’s Avonds zouden wij, de RA-Liga vzw, in samenwerking met CIB-Liga vzw, een infoavond organiseren met als thema’s ‘Reumatoïde Artritis’ en ‘Lupus’.

Omstreeks 16.00 u kwamen we aan in Kortrijk en bij een drankje en een snack, in de gezellige taverne Vlasblomme, maakten we kennis met onze plaatselijke contactpersoon, mevr. Rita De Smet.
De ontmoeting verliep vlotjes en bij deze danken wij ook Rita, voor haar inzet om deze avond te helpen voorbereiden en contacten te leggen.
Wanneer ons lichaam was aangesterkt, gingen we met z’n allen naar de Kulak, waar we kennis maakten met de verscheidene medewerkers van de CIB-Liga.
Tafels en stoelen werden aangesleurd en de infostanden van beide verenigingen werden opgesteld, technische apparatuur gecontroleerd,…
Tal van mensen hadden zich ingeschreven voor deze infoavond, maar op de avond kwamen er nog velen spontaan opdagen wat dus inhield dat de aula meer als overvol was.

Jeannine Engelen, voorzitster van de RA-Liga vzw, heette iedereen van harte welkom. 

Zij gaf dan uitleg over de opzet van deze avond, gaf toelichting over de werking van de Reumatoïde Artritis Liga en maakte de aanwezigen er op attent hoe belangrijk het was om het invullen van de RA-enquête.
Zij gaf dan de micro door aan Lieve de Faudeur, voorzitster van de CIB-Liga.  Zij gaf ook uitleg over de werking van CIB-Liga (Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten).
Verder gaf zij de nodige toelichting over de verscheidene ziektebeelden welke onder deze groep behoren.

Toen kwam onze gastspreker, Dr. Vandevyvere, zijn uiteenzetting geven over ‘Wat is Reumatoïde Artritis’ en ‘Wat is Lupus’.

Hij bracht zijn kennis over met woord en beeld zodat dit voor de aanwezigen zeer duidelijk werd.
Tijdens de kleine pauze kon éénieder die het wenste zich nog verder informeren aan de infostands en daarna gaf Dr. Vandevyvere nog antwoord op de gestelde vragen.

Na het dankwoord aan de dokter en de aanwezigen, kunnen we besluiten dat deze avond meer dan geslaagd was en het doel van deze avond, een regionale werking starten in West- en Oost Vlaanderen, zal zeker de nodige aandacht krijgen.

Bernadette