Mobiliteit/Vervoer minder mobielen

DECREET COMPENSATIE AANGEPAST VERVOER

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse regering gaf op 21 december 2012 haar goedkeuring aan het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Mobiliteitspunt Kempen helpt u bij uw zoektocht naar vervoer op maat

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Aanvullende informatie op dit belangrijk artikel in verband met 'Mobiliteitsproblemen'.

Op 25 januari stelde de provincie Antwerpen in samenwerking met Welzijnszorg Kempen, Enter en de Vlaamse overheid het ‘Mobiliteitspunt Kempen’ voor. Mensen met een mobiliteitsbeperking in het arrondissement Turnhout kunnen vanaf 1 februari bij deze nieuwe dienst terecht met vragen over mobiliteit en voor advies over vervoer op maat.

ZIEKENVERVOER - UPDATE: Nieuw informatieplatform MeerMobiel

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Dit is zeer belangrijke informatie. Nog maar pas vernam ik van één onzer RA-leden dat zij zeer veel moest betalen om haar van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren voor een bepaald onderzoek. De afstand was ongeveer 10 km. Zij was op dat ogenblik volledig rolstoelafhankelijk, bijgevolg had ze kunnen genieten van het tarief aan 12 €. Lees hieronder. En noteer alvast het tel. nr. 015 21 59 21.(CM-regio Mechelen/Turnhout)

Gratis abonnement De Lijn

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De gratis abonnementen van De Lijn zijn maar geldig tot 31 december 2012. Je hoeft zelf niets te doen om je abonnement te verlengen.

Uitbouw van een systeem van diensten voor aangepast vervoer

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In Vlaanderen bestaat een tekort aan aangepast vervoer voor personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Daarom nam de Vlaamse Regering de voorbije jaren enkele initiatieven voor de uitbouw van een systeem van diensten voor aangepast vervoer. Er werd ook een subsidieregeling uitgewerkt, weliswaar zonder decretale basis.