Medicijnen en reumatoïde artritis

Honderden medicijnen werken amper of zijn zelfs gevaarlijk

Volgens Test-Aankoop werkt één op tien medicijnen amper. Veel medicijnen zijn zelfs gevaarlijk, zegt de consumentenorganisatie.

Papieren voorschriftbriefje is straks geschiedenis

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om zonder voorschriftbriefje van de huisarts naar de apotheker te gaan. Want wat de dokter heeft voorgeschreven, kan via de chip van uw ID-kaart geraadpleegd worden.

UZ Leuven pakt uit met baanbrekende techniek tegen medicatiefouten

In het UZ Leuven mag geen patiënt nog een pilletje nemen zonder dat het -aan het bed van de zieke- is gescand. Het systeem is een primeur voor Europa en moet medicatiefouten tegengaan. Die zorgen jaarlijks naar schatting voor 150 doden en duizenden incidenten, zo melden de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

Generieke geneesmiddelen 2,5 procent goedkoper vanaf 1 januari

De prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent op 1 januari 2014. Hiermee is de prijs van die geneesmiddelen in België in drie jaar tijd gedaald met 19 procent.

Vermelding ”derdebetalersregeling van toepassing” op voorschrift influenzavaccin

Het RIZIV voorziet terugbetaling van het griepvaccin voor bepaalde patiëntengroepen met verhoogd risico, als de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld. Enkel indien deze specifieke vermelding aanwezig is, kan de apotheker de derdebetalersregeling toepassen. Andere vermeldingen kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling.

'Maak het voorschrijven van medicijnen op stofnaam verplicht'

Hoewel er heel wat verzet was tegen het verplicht afleveren van het goedkoopste geneesmiddel door de apotheker, is de maatregel een jaar na de invoering een succes. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit zelfs voor een uitbreiding.

Hoe bewaar ik MIJN GENEESMIDDELEN?

Veel mensen bewaren hun geneesmiddelen in de badkamer. Dat is niet de meest ideale bewaarplaats, omdat de meeste geneesmiddelen het best kunnen worden bewaard bij een temperatuur van 8° tot 25° Celsius, bij voorkeur in een donkere, droge omgeving. Een badkamer is vaak vochtig en de temperatuur schommelt daar dikwijls behoorlijk. Een droge (afsluittbare) kast is voor het bewaren van geneesmiddelen veel beter.

Geneesmiddelen onder aanvullende monitoring

De Europese Unie (EU) heeft de procedure  voor de identificatie van geneesmiddelen waar de regelgevende autoriteiten in Europa  extra nauwlettend op toezien,  gestandaardiseerd.  Deze geneesmiddelen worden “geneesmiddelen onder aanvullende monitoring” genoemd. Ze zijn herkenbaar aan de aanwezigheid van een zwarte omgekeerde driehoek op de bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product (productinformatie bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars).

Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn

Soms heeft een patiënt nood aan een geneesmiddel dat niet in België beschikbaar is, maar wel in het buitenland (binnen of buiten de Europese Unie). Naar aanleiding van het niet meer beschikbaar zijn van enkele geneesmiddelen in België, bv. Danatrol® (op basis van danazol), meldden we in de Folia dat invoer vanuit het buitenland mogelijk is [zie Folia april 2013]. De invoer van Tetabuline S/D®, op basis van specifieke antitetanus-immunoglobulinen, werd besproken in de Folia van juni 2013 .