Medicijnen en reumatoïde artritis

Schadelijke effecten van geneesmiddelen opsporen in urine

Jaarlijks krijgen naar schatting een miljoen mensen wereldwijd ernstige leverschade door medicijngebruik. Het gaat om zeldzame bijwerkingen die lastig zijn op te sporen. Meestal komen ze pas aan het licht als het leed al is geschied. Rachel van Swelm ontdekte dat eiwitten die bij het ontstaan van leverschade in urine terechtkomen, kunnen worden gebruikt om schadelijke effecten tijdig op te sporen. Op 10 september promoveert zij op haar onderzoek bij het UMC St Radboud.

Tetrazepam niet meer voorgeschreven

In een vorig artikel werd over dit medicijn reeds bericht. Hier volgt de definitieve beslissing.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA, heeft recent beslist dat geneesmiddelen op basis van tetrazepam niet meer mogen worden voorgeschreven omwille van de mogelijk ernstige huidreacties als bijwerking.

Kwart nieuwe medicijnen niet in België gelanceerd

Internationale farmabedrijven laten België steeds vaker links liggen bij de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Meer dan de helft van de 91 nieuwe geneesmiddelen die de jongste drie jaar in Europa op de markt gekomen zijn, zijn niet beschikbaar in België. Dat blijkt uit een studie van de sectororganisatie pharma.be, waarover De Tijd vandaag bericht.

Alle ongewenste effecten van medicijnen op één website

Via een gloednieuwe website publiceert het European Medicines Agency (EMA) alle gerapporteerde neveneffecten van geneesmiddelen die een autorisatie hebben op Europees Economische Ruimte (EER).

Ontstekingsremmers enkel nog op voorschrift?

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) pleit ervoor om ook ontstekingsremmende pijnstillers zoals Ibuprofen en Diclofenac enkel nog beschikbaar te stellen op medisch voorschrift. Het syndicaat doet die oproep na de beslissing van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om alle geneesmiddelen die domperidone bevatten, zoals het maagmedicijn Motilium, tegen eind dit jaar alleen nog op voorschrift te laten afleveren.

Barrières en drijfveren voor biosimilaire geneesmiddelen

Een biosimilar is een “look –alike” van een biologisch geneesmiddel, dat echter wel 20 tot 34 % goedkoper is dan het originele product. Vrij recent, in de zomer van 2012, nam de minister van Volksgezondheid maatregelen om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen, zonder aanwijsbaar succes tot nu toe.

Geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten kostten Riziv 210 miljoen euro in 2011

Weesgeneesmiddelen, zoals Soliris van producent Alexion, kostten de sociale zekerheid in 2011 210 miljoen euro, op een totaal bedrag van 4 miljard euro aan terugbetaling van geneesmiddelen. In België valt een zestigtal geneesmiddelen onder dit bijzondere statuut van geneesmiddelen. Dat meldt het Riziv.

Evaluatie van de risico-batenverhouding van het benzodiazepine tetrazepam: aanbeveling van het Europees geneesmiddelenbewakingscomité en standpunt van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Tetrazepam (Epsipam®, Myolastan®, Tetrazepam EG®) is een benzodiazepine met als enige indicatie in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) “adjuvante therapie bij pijnlijke spiercontractuur in de reumatologie” bij patiënten ouder dan 15 jaar. In februari 2013 was op Europees niveau een evaluatie gestart van de risico-batenhouding van tetrazepam. De directe aanleiding hiervoor was een vermoeden dat tetrazepam, frequenter dan de andere benzodiazepines, ernstige huidreacties (o.a. stevens-johnsonsyndroom, leyllsyndroom en DRESS-syndroom) zou veroorzaken.