Rechten/Plichten (chronische) Patiënten

550.000 Belgen weten niet dat ze recht hebben op verhoogde tegemoetkoming

De CM, de Christelijke Mutualiteit, kondigt aan dat ze leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, maar dat niet weten, actief gaat opsporen. Alleen al bij de CM gaat het vermoedelijk om 100.000 à 120.000 personen, klinkt het dinsdag. Over alle ziekenfondsen heen gaat het ruw geschat om 550.000 personen.

3 jaren 5 maanden geleden

Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen: 

  • ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
  • ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid;
  • ofwel op basis van een inkomensonderzoek.

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

GEZOCHT: VERTEGENWOORDIGER VOOR JE RECHTEN ALS PATIËNT!

  • Wie zal mijn vertegenwoordiger zijn?
  • Vertegenwoordiger aanduiden op het moment dat men zich nog goed voelt 
  • Het nieuwe beschermingsstatuut 
  • Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? 
  • Actie op 18 april 2015
  • Getuigenissen

IN UITVOERING...

Verplichte sociate derdebetalersregeling afgezwakt

Wijziging wetgeving personeel voor huishoudelijke taken

Opgelet, eind vorig jaar veranderde de wetgeving rond huispersoneel. Wie iemand tewerkstelt om manuele huishoudelijke taken (poetsen, strijken, …) uit te voeren, moet zich voortaan laten registreren als werkgever en socialezekerheidsbijdragen betalen. Dit geldt enkel wanneer u iemand rechtstreeks in dienst neemt. Indien de tewerkstelling verloopt via dienstencheques, een dienst voor aanvullende thuiszorg, … verandert er niets. 

Administratieve rompslomp kost de patiënt geld

Nu het bezoek aan sommige specialisten duurder is geworden voor de patiënt, waren de Onafhankelijke Ziekenfondsen benieuwd naar het resultaat van een maatregel uit 2007 die tot doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts. En wat blijkt? Slechts 1 op de 100 patiënten geniet deze korting, terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!

Palliatieve zorg is supportieve zorg

Palliatieve zorg  betekent niet enkel terminale zorg maar is véél ruimer.