Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Meeste artsen zullen regeling derde betaler weigeren

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Belgische huisartsen kanten zich massaal tegen een uitbreiding van de regeling derde betaler (RDB), een systeem waarbij de patiënt voor medische zorg enkel het remgeld (de persoonlijke bijdrage) betaalt. Twee derde van de artsen zegt het systeem te zullen weigeren.
Dat bericht Artsenkrant op basis van een online enquête die ze in samenwerking met artsensyndicaat Bvas uitvoerde bij ruim 1.100 huisartsen.

Basisondersteuning van 300 euro per maand voor personen met handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Personen met een handicap die nood hebben aan ondersteuning zullen in de toekomst een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maandag bekendgemaakt. Het BOB wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf september 2016. In de periode 2016-2018 wil men op die manier ongeveer 22.000 mensen helpen en hun draagkracht preventief ondersteunen.

Verhoging bijdrage zorgverzekering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vanaf 2015 zal u voor de Vlaamse Zorgverzekering 50 euro per jaar moeten bijdragen in plaats van 25 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt 25 euro in plaats van 50 euro.

Regering voert derdebetalersysteem voor chronisch zieken af

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De nieuwe regering is niet van plan het derdebetalersysteem uit te breiden naar chronisch zieken. 'Daarmee komt ze terug op een beslissing van de vorige regering', hekelt SP.A-Kamerlid Maya Detiège.
Het derdebetalersysteem wordt door de nieuwe regering niet uitgebreid naar chronisch zieken. 'Daarmee komt Michel I terug op een beslissing van de vorige regering', hekelt SP.A-Kamerlid Maya Detiège. Op het kabinet van bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) bevestigt men 'dat deze regering ervoor kiest om eerst de patiënten in financiële moeilijkheden te helpen.'

330 miljoen euro extra voor mensen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De komende 5 jaar maakt welzijnsminister Jo Vandeurzen 330 miljoen euro vrij om de wachtlijsten voor personen met een handicap aan te pakken. Dat is goed nieuws. Door de alarmerende berichten over besparen en de economische crisis die nog altijd zijn sporen na laat, was het bang afwachten op de plannen voor personen met een handicap. De voorbije maanden werd het dan toch  duidelijk dat de minister erin geslaagd is om een grote som geld vrij te maken. En dat ondanks de moeilijke omstandigheden.

Toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De ministerraad heeft op 24 oktober 2013 een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming zal vereenvoudigen. Deze verhoogde tegemoetkoming biedt de rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent voor de kosten van zowel geneesmiddelen als medische consultaties en ziekenhuiskosten. De vereenvoudiging zou in werking moeten treden vanaf 1 januari 2014 en er uiteindelijk toe bijdragen dat 500 000 bijkomende personen, die aan de financiële voorwaarden voldoen om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen, het voordeel ook effectief ontvangen. 

Deze legislatuur geen maximumfactuur in de thuiszorg

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Maandag 23 september stelde minister-president Kris Peeters in het Vlaams Parlement met de septemberverklaring de beleidsprioriteiten van het laatste jaar van deze Vlaamse regering voor. Hij verklaarde dat de begroting van 2014 in evenwicht is. Minister Jo Vandeurzen geeft op zijn website een toelichting bij de consequenties voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij geeft aan dat de budgettaire situatie de Vlaamse regering niet toeliet om bij de begroting 2014 middelen toe te kennen voor het dossier van de Vlaamse sociale bescherming. De geplande kindpremie, maximumfactuur in de thuiszorg en een verhoging van de tenlasteneming in de zorgverzekering voor de thuisverblijvende zwaarst zorgbehoevenden zullen deze legislatuur dus niet van start kunnen gaan.

Verhoging tegemoetkomingen op 1/09/2013

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Op 1 september werd de Inkomensvervangende tegemoetkoming verhoogd met 2%. Het nieuwe basisbedrag (jaarbedrag) bedraagt: 6.542,20 euro (categorie A), 9.813,30 euro (categorie B), 13.084,40 euro (categorie C).