Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Nieuwe ondersteuning van personen met handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet over de persoonsgebonden financiering voor personen met een handicap goedgekeurd. Dat decreet hervormt de manier waarop personen met een handicap ondersteund worden. Zo zullen alle personen met een erkende handicap in aanmerking komen voor een forfaitaire basisuitkering. Wie een grotere zorgnood heeft, kan een hogere ondersteuning aanvragen, meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (foto).

Een ondersteuningsbudget?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Als het afhangt van de meerderheidspartijen in de Vlaamse Regering krijgen heel wat mensen met een handicap die nu wachten op ondersteuning in de toekomst een beperkt basisondersteuningsbudget. Een tweede mogelijkheid, voor mensen met een complexere en grotere ondersteuningsvraag, is een persoonsvolgend budget voor gespecialiseerde ondersteuning.

 

Zorgverzekering automatisch voor mensen met gezinszorg

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vanaf 1 juni zullen de zorgkassen automatisch de Vlaamse zorgverzekering toekennen aan al wie gezinszorg krijgt en er recht op heeft. Er hoeft dus geen aanvraag meer te gebeuren. Dat kan omdat de nodige gegevens van de diensten voor gezinszorg voortaan automatisch zullen doorstromen. “De doorstroom leidt tot een administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging voor de burger. Maar, belangrijker, de doorstroom zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op de zorgverzekering, die ook krijgt”, vertelt minister Jo Vandeurzen.

Elke Vlaming met handicap krijgt uitkering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse regering en haar meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over een nieuw gehandicaptenbeleid. Een basisuitkering voor alle personen met een handicap moet de toevloed naar de voorzieningen afremmen en de taaie wachtlijsten wegwerken. Dat schrijven de Corelio-kranten vandaag. Oppositiepartij Open Vld spreekt van een vroege verkiezingsstunt.

Inhaalpremie voor invaliden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Invaliden krijgen binnenkort een extraatje. In mei wordt immers hun jaarlijkse inhaalpremie of vakantiegeld gestort. De tegemoetkoming bedraagt dit jaar forfaitair 208,09 euro. Daar bovenop keren sommige ziekenfondsen nog een extra vergoeding uit.