Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Recht op ziekteverzekering: ambtenaren, zelfstandigen, werknemers

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Om een beroep te kunnen doen op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet zowel een ambtenaar, een zelfstandige als een werknemer zich aansluiten bij een ziekenfonds (of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of de kas der geneeskundige verzorging van de NMBS).