Over eHealth en mHealth

Therapeutische relatie arts-patiënt: registreer zelf

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Reumatologen gebruiken sinds 1 april 2015 een nieuw elektronisch systeem voor de terugbetaling van de behandeling met biologicals voor RA-patiënten. Deze patiënten kunnen zelf helpen om het proces vlotter te laten verlopen. 
 

Sinds 1 april verlopen terugbetalingen en registraties van biologische medicijnen voor de behandeling van Reumatoïde Artritis (RA) via het nieuwe systeem TARDIS (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing).

Ehealth maakt veilige uitwisseling mogelijk

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlening maakt heel wat nieuwe toepassingen mogelijk. Maar om die patiënt te beschermen moeten er voldoende waarborgen zijn op vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. Daarom heeft de overheid het eHealth-platform opgericht.

Kwaliteit in de gezondheidszorg in Europa

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In een onlangs verschenen studie over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Europa, de 'Euro Health Consumer Index' (EHCI), staat België slechts op de elfde plaats. Al onze buurlanden zijn in de top tien terug te vinden, met Nederland op kop. Moeten we ons nu zorgen maken?