100 miljoen meer in 2019

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In 2019 stelt minister Jo Vandeurzen 100 miljoen euro extra beschikbaar voor mensen met een beperking. Goed nieuws is dat. Dat geld is grotendeels bestemd om meer mensen een persoonsvolgend budget toe te kennen. We verwachten in 2019 daarboveno nog extra middelen om PAB's toe te kennen.

 

De wachtlijst groeit aan
We kregen onlangs van het VAPH nieuwe cijfers over de wachtlijsten voor meerderjarigen. Op 30 juni 2018 stonden 14 605 mensen op de wachtlijst voor een PVB. De grootste groep zit in de laagste prioriteitengroep: 12 607 personen. Daar wachten sommige mensen al 17 jaar op een budget.

In de hoogste prioriteitengroep (PG1) zitten nu 1050 mensen. Zij wachten 3 jaar of minder op een budget. Er wachten ook 1533 gezinnen op een PAB. De gemiddelde wachttijd daar is 4 jaar.

Goed maar niet genoeg
Onze verwachtingen voor 2019 zijn dus hooggespannen. Maar we weten dat zelfs met 100 miljoen euro de wachtlijst voor de meest dringende zorgnoden bij meerderjarigen met een handicap niet zal verdwijnen.

Voorrang aan mensen op de wachtlijst en dringende noden
Op dit moment gebeurt de verdeling van die 100 miljoen. Dat budget dient voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen (PVB). Daarnaast voorziet de Vlaamse regering voor 2019 ook extra middelen voor:

  • extra Persoonlijke Assistentiebudgetten (PAB)
  • de uitbreiding van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  • en het Basisondersteuningsbudget (BOB).

De Vlaamse regering legt prioriteit bij de toekenning van extra PAB’s en PVB’s. Dat is ook wat wij willen. Minstens 15% van het beschikbare budget moet naar de toekenning van extra PAB’s gaan. 85% gaat dan naar PVB’s aan personen die daarop recht hebben volgens de automatische toekenningen (bv in een noodsituatie) en aan personen die op de wachtlijst staan. We volgen dit op de voet en informeren jou van zodra we hierover meer concreet nieuws hebben.

De Wakkere Wachters
Deze regering heeft al veel gedaan. Maar de volgende regering zal meer moeten doen. Onafhankelijk Leven vzw komt op voor al de mensen op wachtlijst. We bereiden een actieplan voor in het kader van de verkiezingen volgend jaar. We lanceerden daarom een nieuwe besloten facebookgroepDe Wakkere Wachters”. Sta jij op een wachtlijst voor PAB of PVB? Sluit je bij deze groep aan!

Meer info op raliga.be over: PAB

Bron: onafhankelijkleven.be, Vlaamse regering geeft 100 miljoen extra in 2019

Samen op je levenspad

Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwnieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw lid worden word vrijwilliger bij RA Liga vzwword onze sponsor  

 

 

 

 

 

Geplaatst op: 
Dinsdag, 22 januari, 2019 - 20:24