ankylose

geen bewegingsmogelijkheid in een gewricht doordat de botdelen door ziekte aan elkaar vergroeid zijn.