Antwoord van minister Weyts op advies gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Op 28 januari 2015 stuurde de Vlaamse Ouderenraad een eerste brief met betrekking tot het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap naar minister Weyts, minister Vandeurzen, De Lijn en de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal personen met een handicap. Heel wat 65-plussers met een beperking komen niet in aanmerking voor een gratis abonnement van De Lijn. De gehanteerde leeftijdsgrens van 65 jaar zorgt er nog steeds voor dat ouderen met een beperking zich na hun 65ste niet meer kunnen inschrijven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen ze enkel terecht voor onder andere de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).

In navolging van deze brief stelde de Vlaamse Ouderenraad een advies op met betrekking tot het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een handicap, om onder andere de ongunstige effecten op de mobiliteitskansen en participatiemogelijkheden van ouderen ten gevolge van de besparingen aan te kaarten. De Vlaamse Ouderenraad wenst dat de Vlaamse regering een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid zal uitwerken, zoals vooropgesteld in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. Hierdoor kunnen ouderen die een handicap oplopen na 65 jaar op een gelijkwaardige manier ondersteund worden als personen die op een jongere leeftijd een beperking oplopen. Het openbaar vervoer speelt hierbij een cruciale rol. De Vlaamse Ouderenraad vraagt tijdelijke maatregelen in afwachting van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

Na eerder overleg met het kabinet van minister Vandeurzen kreeg de Vlaamse Ouderenraad nu ook antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Vanaf 1 september 2015 zullen alle ouderen die de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB) ontvangen ook het recht behouden op gratis openbaar vervoer. De Vlaamse Ouderenraad is blij met deze eerste stap in de goede richting, maar ziet het als een gedeeltelijke oplossing. De THAB is inkomensgebonden en bijgevolg zijn er nog heel wat 65-plussers met een beperking die niet in aanmerking komen voor gratis openbaar vervoer.

Bron: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/beleid/artikel.php?pub_id=3908

Geplaatst: 2015/04/30