Basisondersteuningsbudget

Vanaf september 2016 wordt een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voorzien voor personen met een handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood: een basisondersteuningsbudget (BOB). Een bedrag van 300 euro per maand vrij te gebruiken door de gerechtigde.

Iemand met een handicap die ondersteuning nodig heeft, heeft extra financiële uitgaven. Dankzij het basisondersteuningsbudget kan de persoon met een handicap en zijn netwerk zorg inkopen en organiseren naar eigen wens. Het is m.a.w. een financiële steun voor thuiszorg, alsook een erkenning voor mantelzorgers.

Bron: Gezondheid en Zorg.be | 26-02-2015, Basisondersteuningsbudget voor 6.200 Vlamingen met een handicap

Personen met een handicap krijgen vanaf september 2016 een basisondersteuningsbudget. De Vlaamse regering besliste dit vandaag. Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voor personen met een handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood. Het gaat om 300 euro per maand die ze vrij kunnen gebruiken. Hiermee is een belangrijk onderdeel van de Persoonsvolgende Financiering gerealiseerd.

Wie een handicap heeft en daardoor ondersteuning nodig heeft, kent extra financiële uitgaven. Het basisondersteuningsbudget laat de persoon met een handicap en zijn netwerk toe zorg in te kopen en deze te organiseren zoals hij wenst, bijvoorbeeld met de hulp van reguliere diensten, vrijwilligers en informele hulp. Het is een financiële steun voor wie de zorg thuis organiseert en een erkenning voor mantelzorgers. Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met het BOB krijgen personen met een handicap de regie van hun zorg in handen. Ze zijn vrij hun ondersteuning te organiseren naar hun wensen. Dat is een cruciaal uitgangspunt in de persoonsvolgende financiering. Voor elke persoon met een handicap die ondersteuning nodig heeft wordt op termijn een basispakket aan bijstand gegarandeerd.”

Eerste groep
Naar schatting 6.200 volwassen Vlamingen met een handicap krijgen vanaf september 2016 een maandelijks budget. In een eerste fase gaat het basisondersteuningsbudget naar volwassenen die bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) al langer gekend zijn met een vraag naar ondersteuning, maar vandaag nog geen ondersteuning vanwege het VAPH krijgen. Zij hebben uiteenlopende zorgnoden en staan al meer dan een jaar geregistreerd op de zogenaamde ‘Centrale Registratie Zorgvragen’-databank van het VAPH. Volgend jaar zal het basisondersteuningsbudget ook ter beschikking worden gesteld van ongeveer 16.000 minderjarigen en jongeren met een handicap.

Vrije keuze door persoon met een handicap
Het BOB is een vrij besteedbaar bedrag waarmee de persoon met een handicap, laagdrempelig en flexibel, ondersteuning kan inkopen. Wie het basisondersteuningsbudget krijgt, kiest volledig zelf waar hij het aan spendeert en hoeft voor die vrije besteding geen verantwoording af te leggen. Dit past in de visie van persoonsvolgende financiering: mensen met een handicap beslissen zelf wat zij nodig hebben en waar ze deze zorg inkopen. Zo kan zorg op ieders maat gerealiseerd worden.

Voor vele mensen op de wachtlijst van het VAPH kan het basisondersteuningsbudget mogelijk al volstaan om hun leven en ondersteuning in te richten zoals zij dat willen. Het budget kan ook gecombineerd worden met het rechtstreeks toegankelijke aanbod van het VAPH en met tussenkomsten voor hulpmiddelen. Mensen met een nood aan meer intensieve ondersteuning krijgen met het BOB een eerste antwoord op hun vragen, tot ze de ondersteuning krijgen die ze gevraagd hebben en waarvoor ze een (groter) persoonsvolgend budget kunnen ontvangen.

Automatische rechtentoekenning
Wie recht heeft op een BOB zal automatisch gecontacteerd worden door de zorgkas waarbij hij is aangesloten en vanaf september het basisbudget op zijn rekening gestort krijgen. Mensen hoeven dus zelf geen stappen te zetten. Wie in Brussel woont en recht heeft op een BOB, zal zich zonder wachttijd kunnen aansluiten bij een zorgkas.

Tweede pijler van de Vlaamse Sociale bescherming
Het zijn de zorgkassen die het basisondersteuningsbudget uitbetalen. Zij staan ook al in voor de bestaande tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering en betalen vanaf volgend jaar ook de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’ (THAB). Zo worden zij het unieke loket voor de verschillende tegemoetkomingen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het basisondersteuningsbudget is dus een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat verderbouwt op de bestaande Vlaamse zorgverzekering. Elke Vlaming betaalt nu al elk jaar 50 of 25 euro voor deze Vlaamse Sociale Bescherming. Daarmee worden de tegemoetkomingen betaald zoals het BOB en de Vlaamse zorgverzekering.

De federale sociale zekerheid staat vooral in voor inkomensvervanging bij ziekte, ouderdom of werkloosheid en vergoedt medische prestaties”, zegt Jo Vandeurzen. “In Vlaanderen voegen we daar een bescherming aan toe voor wie langdurige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld wegens een handicap, een chronische ziekte of ouderdom. De zorgverzekering hebben we al. Het basisondersteuningsbudget is nu de tweede pijler in onze Vlaamse Sociale Bescherming. Volgend jaar volgt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. En vanaf 2018 gaan we stap voor stap naar een nieuwe financiering van de thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.”

Het Besluit van de Vlaamse Regering wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Meer info

  • De voorwaarden voor een basisondersteuningsbudget:
  • Geregistreerd staan op de databank Centrale Registratie Zorgvragen van het VAPH op 31 december 2014 én nog steeds op 1 januari 2016
  • Nog geen niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH hebben ontvangen
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas
    • Ouder dan 25: verplichte aansluiting voor 50 of 25 euro per jaar
    • Brussel: aansluiting is vrijwillig, maar noodzakelijk voor een BOB

Meer op www.vlaamsesocialebescherming.be
Of bel, mail of chat gratis met 1700

Voor de pers:

 

 

Geplaatst op: 
Dinsdag, 8 maart, 2016 - 11:46