Chronisch zieken kunnen makkelijker betaalbare schuldsaldoverzekering afsluiten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals chronisch zieken en ex-kankerpatiënten, wordt het vanaf 1 januari makkelijker om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Voor deze, kwetsbaardere, consumenten, is het vaak niet eenvoudig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten wanneer ze een hypothecaire lening aangaan voor de koop van een eigen appartement of woning. In 2010 kwam hiervoor al de wet-Partyka, maar die was nog niet in werking getreden. De wet houdt in dat een verzekeraar die aan de verzekeringnemer een premie voorstelt ertoe gehouden is die premie op te splitsen in een basispremie en een bijpremie. Die bijpremie wordt berekend op basis van de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Om de last van de bijpremies van de schuldsaldoverzekering draaglijk te houden voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, werd een Compensatiekas opgericht. De Compensatiekas zal het deel van de bijpremie op zich nemen dat meer bedraagt dan 125 pct van de basispremie. De tussenkomst van de Compensatiekas is beperkt tot 800 pct van de basispremie. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen en de banken die dat fonds financieren, wat excessen moet vermijden.

Bovendien zullen verzekeraars voortaan moeten motiveren waarom ze een schuldsaldoverzekering weigeren of een bijpremie vragen. Consumenten die het niet eens zijn kunnen terecht bij een beroepsinstantie met niet enkel vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen.

Bron: www.knack.be/nieuws/

Geplaatst: 2015-01-01