Conferentie hervorming eerstelijnszorg

Categorie: 

Hoe wordt eerstelijnszorg in de toekomst georganiseerd?
Vlaams minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijnszorg versterken. Om ze te verstevigen is een hervorming nodig. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de noden, knelpunten, wensen en verwachtingen die patiënten dagelijks ervaren.
Op donderdag 16 februari 2017 vindt de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Daar zal de minister de hervorming voorstellen.
Conferentie hervorming eerstelijnszorg. Deel dit artikel met je vrienden op Facebook.


Conferentie reorganisatie eerstelijnszorgTer voorbereiding van de eerstelijnsconferentie dachten werkgroepen na over hoe de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, thuisver- pleegkundigen, apothekers,.. hervormd moet worden. Samen met vertegenwoordigers van artsen, kinesitherapeurten, apothekers, verpleegkundigen,… nam het VPP actief deel aan deze werkgroepen en was het zelfs voorzitter van de werkgroep ‘Integrale zorgmodellen’.

De inbreng was gebaseerd op een ruime bevraging van de ledenverenigingen (2015).
Patiënten gaven volgende belangrijke punten door:

  • de patiënt moet de regie over zijn zorg bewaren;
  • er moet steeds een vrije keuze van zorgverlener mogelijk zijn;
  • er is nood aan een laagdrempelig klachtrecht;
  • een zorgcoördinator kan een patiënt helpen bij de regie van zijn zorg;
  • bij complexe en moeilijke situaties kan een zorgcoördinator beroep doen op een case-manager die de zorgcoördinator praktisch en inhoudelijk ondersteunt;
  • een gedeeld dossier blijft belangrijk zodat alle betrokken zorgverleners en de patiënt informatie hebben over afspraken en het behandelplan kunnen raadplegen;
  • kwaliteit van zorg moet gemeten worden en toegankelijk zijn voor het grote publiek.

De volledige standpunttekst (zie website VPP) kwam tot stand op basis van een uitgebreide telefonische bevraging van  patiëntenverenigingen en een samenkomst in Heverlee waarop alle resultaten werden besproken.

Eerstelijnsconferentie op 16 februari in Brussel!
Op donderdag 16 februari 2017 vindt de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats.
Daar zal het finale rapport van minister Vandeurzen over de hervorming worden voorgesteld.
De Reumatoïde Artritis Liga vzw zal op deze conferentie aanwezig zijn.
Meer informatie over de conferentie en de teksten die zullen worden voorgesteld, vind je op de website van het Agentschap Zorg.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Bron: Tekst ontleend aan © (2017) Vlaams Patiëntenplatform, Hoe wordt eerstelijnszorg in de toekomst georganiseerd?

Meer info op raliga.be over: eerstelijnszorg | Vandeurzen

lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN WORKSHOP - OP ZOEK NAAR JE TALENTEN

 

Geplaatst op: 
Donderdag, 9 februari, 2017 - 22:24