Deel van 65-plussers met handicap kan gratis blijven rijden met De Lijn, maar...

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Deel van 65-plussers met handicap kan gratis blijven rijden met De Lijn, maar dit blijft een halve oplossing

Sinds 1 februari 2015 is het nieuwe tariefsysteem van De Lijn van kracht. Concreet betekent dit voor 65-plussers dat het gratis abonnement vanaf 1 september 2015 verdwijnt. Enkel personen met een handicap, oud-strijders en oorlogsinvaliden reizen vanaf dan nog gratis. Ouderen die zich voor hun 65ste verjaardag inschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen, worden door De Lijn beschouwd als persoon met een handicap. Voor de andere 65-plussers met een beperking was er nog geen oplossing. 

Naar aanleiding daarvan schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies waarin hij pleit voor gratis bussen en trams voor alle 65-plussers met een beperking. Minister Weyts en minister Vandeurzen reageren hierop door 65-plussers die een THAB ontvangen, ook na 1 september 2015 kosteloos gebruik kunnen maken van De Lijn. De Vlaamse Ouderenraad is echter van mening dat dit slechts een gedeeltelijke oplossing is. De THAB is inkomensgebonden waardoor niet alle 65-plussers in aanmerking komen. Bovendien is de THAB weinig bekend. Eigenlijk zouden alle 65-plussers met een handicap het recht moeten houden op gratis openbaar vervoer.”

Bron: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=3868 (lees meer)

Geplaatst: 2015/04/09