Derdebetalerssysteem wordt toegankelijk voor chronisch zieken