Digitaal platform als ontmoetingsplek voor personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Digitaal platform als ontmoetingsplek voor personen met een handicap

Samen met gebruikersverenigingen, bij­stands­or­ga­ni­sa­ties en werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties gaat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een digitaal platform uitbouwen dat dienst moet doen als ontmoetingsplek voor personen met een handicap en zorgaanbieders.

 

'Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap', legt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit.

De Vlaamse regering besliste op haar ministerraad van 14 december om jaarlijks 100 000 euro te investeren in de uitbouw van het platform. De bedoeling is dat zorgvragers er in contact kunnen komen met zorg­aan­bie­ders en die aanbieders er hun aanbod rechtstreeks bekend kunnen maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

Het platform komt er na de invoering van de persoonsvolgende financiering. De persoon met een handicap krijgt nu een persoonsvolgend budget waarmee hij onder meer naar een vergunde zorgaanbieder van zijn keuze kan stappen. Onder meer vertegenwoordigers van ge­brui­kers­ver­eni­gin­gen gaven aan dat er zo nood is ontstaan aan een platform waar zorgvragers en -aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.

Het VAPH zal gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werk­­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood brengen, zegt minister Vandeurzen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon met een handicap een ruimer zicht op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Tegelijk kan de persoon met een handicap zijn vraag dankzij het platform ook kenbaar maken. 'Zo kunnen zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden', aldus Vandeurzen.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: VAPH

Bron: knack.be, Digitaal platform moet ontmoetingsplek voor personen met een handicap en zorgaanbieders worden

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

 

banner privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op: 
Woensdag, 20 maart, 2019 - 20:24