Digitalisering aanvraag erkenning van personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wat is het?
Sinds begin februari is de procedure vereenvoudigd om een aanvraag in te dienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een attest voor personen met een handicap. Dankzij de eHealthBox, een elektronische brievenbus, kunnen huisartsen vanaf nu immers medische gegevens digitaal aan de FOD bezorgen, in plaats van de papieren formulieren te moeten invullen en opsturen. Alle nodige gegevens staan reeds in je patiëntendossier dus met enkele muisklikken is de klus geklaard. Uiteraard gebeurt dit alles op een beveiligde manier en worden enkel de gegevens gedeeld die nodig zijn voor het dossier bij de FOD. Op deze manier moet de patiënt minder lang wachten op de goedkeuring van zijn aanvraag en raakt de administratieve rompslomp langzaam aan weggewerkt.

Uitbreiding naar andere diensten
Huisartsen moeten vaak ook aan andere overheidsinstellingen medische informatie over hun patiënten bezorgen. Philippe Courard, staatssecretaris voor personen met een handicap, kondigt enthousiast aan dat deze medische informatie die via de eHealthBox verstuurd wordt - mits akkoord van de patiënt - binnenkort ook opengesteld kan worden voor het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing), MEDEX (Medische Controle Absenteïsme), de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Dit alles moet leiden tot administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap en hun artsen. 

Bron en meer informatie: www.handicap.fgov.be

Bron: http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/elektronische-uitwisseling-van-gezondheidsgegevens-stand-van-zaken-1

 

Geplaatst op: 
Dinsdag, 25 augustus, 2015 - 14:18