Extra voordelen lidgeld

Vanaf 01 januari 2019 bedraagt het gewone lidgeld: 22 euro per jaar.
SCHRIJF JE NU IN

Jarenlang verdedigen wij met onze vereniging de rechten van de RA-patiënten, komen wij tegemoet aan het gebrek aan informatie en bieden wij steun aan wie hieraan nood heeft.

Om de drempel naar informatie te verlagen, houden wij onze leden via de publicatie en de verdeling van ons ledenblad RAAM, brochures en flyers op de hoogte.

Ook hebben onze leden toegang tot al onze online-kanalen: onze Facebook-pagina's, een e-nieuwsbrief, onze website en vanaf 2019 het ledenportaal LidWeb, zal exclusief toegankelijk voor onze leden.

De organisatie van lotgenotencontacten om ervaringen uit te wisselen, draagt uiteraard eveneens bij tot het informeren van mensen met reumatoïde artritis.

Daarnaast werken wij nauw samen met andere verenigingen en pro­fes­sio­nals in de verzorging en gezondheidszorg en nemen wij deel aan evenementen, e.a. ... om zelf op de hoogte te blijven en de ingewonnen informatie met anderen te delen.

Ook al werken wij uitsluitend met vrijwilligers, die zich dagelijks volledig gratis inzetten, doch moeten wij met een verhoging van onze wer­kings­kos­ten rekening houden, zoals o.a. verplaatsingvergoedingen, lobbying, boekhouding, hosting, soft- en hardware, telefoon, drukwerk, reclame, abonnementen, huurgelden voor lokalen, enz... Nochtans vergt vaak de dagelijkse zoektocht naar informatie, dikwijls op basis van eigen vertalingswerk, veel tijd. De redactie van ons trimestrieel ledenblad RAAM is een tijdrovende bezigheid, alsook de organisatie van onze interessante en boeiende activiteiten.

De sponsoring door de farmaceutica en/of andere sponsoren kent een heel ander parcours dan pakweg 5 jaar geleden. Daarvoor hebben wij de professionele hulp van een adviesbureau ingeroepen om deze dossiers voor ons waar te nemen.

Het is jammer maar een feit, maar mede omwille van de online digitalisering van onze informatieverspreiding zien wij ons ledenaantal dalen.
Doch jouw steun betekent veel voor de werking van onze vereniging.
Daarom focussen wij ons vanaf 2019 nog meer op onze effectieve leden, om hen alle voordelen voor hun trouw, steun en lidmaatschap te bieden.

Jouw RA-pakket is voor 2019 verder uitgediept:

nieuw logo
nieuw ledenportaal LidWeb (exclusief voor leden)
nieuwe layout website 
NIEUW! online betaling
nieuwe layout online agenda
nieuwe layout nieuwsbrief (exclusief voor leden)
nieuwe layout ledenblad RAAM (exclusief voor leden)
  In 2019 mag je al deze pakjes openen!


Met de betaling van het lidgeld krijg je onbeperkte toegang tot alle voordelen.
Je kan je inschrijven via onze website via leden@raliga.be, telefonisch, of zend jouw contactgegevens per post en doe de overschrijving op onze bankrekening: IBAN: BE98 7340 2251 2493 - BIC: KREDBEBB.

Tarieven

Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:

Gewoon lid: € 22
Gewoon lid, verzending onder gesloten omslag of buitenlanders: € 30
Beroepshalve geïnteresseerd: € 30

Zoals in het verleden, blijft het welzijn van de RA-patiënten onze hoofdbekommernis.
Wij maken ons sterk om jou -ondanks jouw aandoening- een betere levenskwaliteit in het dagelijkse leven te geven.

Reumatoïde Artritis Liga vzw – RA Liga vzw
jouw patiëntenvereniging
 jouw welzijn, onze bekommernis

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
 

Samen op je levenspad

 

Geplaatst op: 
Maandag, 7 januari, 2019 - 15:24