Hospitalisatieverzekering bij marktleider DKV duurder

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

DKV, de Belgische marktleider in hospitalisatieverzekeringen, voert een premieverhoging door voor een verblijf in een eenpersoonskamer. Voor 50-plussers bedraagt de premieverhoging meer dan 4 procent. Voor 65-plussers gaat het zelfs om een verhoging van 5,73 procent.
DKV verwijst in een brief naar de verzekerden naar de oplopende kosten in de gezondheidszorg als argument om de premieverhoging te verantwoorden. 'Door de evolutie van de medische technologie en de vergrijzing van de bevolking blijft de kostprijs van de medische zorg stijgen. (...) Onvermijdelijk heeft deze alsmaar stijgende kostprijs ook voor DKV belangrijke gevolgen. Om ervoor te kunnen zorgen dat we u een goede dekking van uw medische kosten kunnen blijven aanbieden, zijn we genoodzaakt onze premies te verhogen.'

DKV, dat een marktaandeel van bijna 70 procent heeft, is daarbij naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. Het bekwam van de Nationale Bank de toelating de premies voor de tussenkomsten bij een verblijf in een eenpersoonskamer aan te passen. Normaal mag de verzekeraar de premies alleen aanpassen aan de index van de consumptieprijzen. De Nationale Bank kan echter uitzonderingen toestaan als de verzekeraar aantoont dat zijn rendabiliteit zonder de premieverhoging onder druk komt te staan.

Hoeveel duurder de premies worden, hangt af van de bereikte leeftijd van de verzekerde in 2015 ( zie tabel). Het is niet de eerste keer dat de marktleider zijn premies aanpast. Een premieverhoging van 7,84 procent die DKV in 2010 doorvoerde voor zijn hospitalisatieverzekering voor een eenpersoonskamer leidde zelfs tot een procedure voor het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelde in 2013 dat de Belgische overheid premieverhogingen van hospitalisatieverzekeraars aan banden kan leggen.

Of DKV die betwiste premieverhogingen aan de aangeslotenen zal moeten terugbetalen, is nog steeds niet duidelijk. Er is daarover nog een procedure hangende voor het hof van beroep in Brussel.

De grootste concurrent van DKV op het terrein van de individuele hospitalisatieverzekeringen, AG Insurance, voert alleen een indexaanpassing door van 0,36 procent. AG Insurance beperkt de terugbetaling in de vaak erg dure Brusselse ziekenhuizen soms wel tot 50 procent.

Ondertussen rijst de vraag of DKV niet begint te lijden onder de toenemende concurrentie van de ziekenfondsen. Ook zij bieden nu hospitalisatieverzekeringen aan en vaak tegen een goedkoper tarief. Maar volgens Birgit Hannes, de directeur strategie bij DKV, is de in- en uitstroom van aangeslotenen vrij stabiel gebleven en is 'de rechtstreekse impact van de concurrentie van de ziekenfondsen beperkt'.

'Onze premies liggen weliswaar hoger, maar onze terugbetalingen zijn ook groter', aldus Hannes. 'Bovendien zijn onze premies genivelleerd, wat wil zeggen dat we bij de berekening ervan al rekening houden met de risico's van de verzekerde in de toekomst. Een jonge aangeslotene bij DKV betaalt misschien 100 euro, wat veel lijkt in vergelijking met de premie voor een jonge aangeslotene bij een ziekenfonds. Maar onze aangeslotene zal de premie op latere leeftijd veel minder sterk zien stijgen dan bij een ziekenfonds. Bij ons spaart een jong iemand voor later', legt Hannes uit.

Het gebeurt dat een verzekerde door plaatsgebrek toch niet opgenomen kan worden in de gevraagde eenpersoonskamer. Als de verzekerde toch moet opgenomen worden in een meerpersoonskamer, zal de verzekeraar niets van de toeslag voor een eenpersoonskamer terugbetalen.

'Maar die verzekerden behouden altijd het recht om hun arts vrij te kiezen', zegt Hannes. 'Wie verzekerd is via een ziekenfonds en in een meerpersoonskamer terechtkomt, heeft niet altijd de mogelijkheid om de geneesheer zelf te kiezen. Er zijn artsen die niet optreden als ze geen ereloonsupplementen aan de patiënten kunnen aanrekenen', aldus Hannes.

Hoeveel duurder de premies worden, hangt af van de leeftijd van de verzekerde in 2015.

  • Voor kinderen en jongeren tot en met 19 jaar is er geen premieaanpassing.
  • Vanaf 20 tot en met 34 jaar bedraagt de premieaanpassing 3,24 procent.
  • Vanaf 35 tot en met 49 jaar: 3,88 procent.
  • Vanaf 50 tot en met 64 jaar: 4,09 procent.
  • Vanaf 65 jaar : 5,73 procent

ELLEN CLEEREN, De Tijd - 20 Jan. 2015
Pagina 7

Bron: roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be

Geplaatst: 2015-01-23