Hospitalisatieverzekeringen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Beste leden van de studiegroep verzekeringen,
 
Ter informatie.
Onderstaande boodschap werd via mail en post aan alle ledenverenigingen van het VPP bezorgd

In deze mail bezorgen wij jullie graag nuttige informatie voor jullie patiëntenvereniging over hospitalisatieverzekeringen. Deze informatie werd jullie ook via de post verstuurd.
 
1)       Voorafbestaande aandoeningen
 
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontvangt regelmatig volgende vragen over hospitalisatieverzekeringen:

  •  “Ik lijd aan een ziekte maar ben niet verzekerd. Kan ik nog een hospitalisatieverzekering afsluiten? Zal ik geweigerd worden omwille van mijn ziekte of meer moeten betalen?”
  • “Ik ben ontevreden over mijn huidige hospitalisatieverzekering maar ik heb ondertussen aan een aandoening die gedekt wordt. Kan ik overschakelen naar een andere hospitalisatieverzekering? Wordt mijn aandoening bij een andere hospitalisatieverzekering uitgesloten?”

De antwoorden op deze vragen zijn geruststellend. Personen met een bestaande ziekte kunnen wel degelijk een hospitalisatieverzekering afsluiten en van hospitalisatieverzekering veranderen. Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden namelijk een dekking voor de kosten van voorafbestaande aandoeningen. Je moet hiervoor niet méér betalen dan iemand anders. De manier waarop een mutualiteit voorafbestaande aandoeningen dekt, kan wel verschillen. Volgende elementen zijn hierbij zeker belangrijk om na te gaan:

  • Geldt er een tijdelijke of definitieve uitsluiting van supplementen voor eenpersoonskamers bij een opname voor de voorafbestaande ziekte?
  • Komt de voorafbestaande ziekte in aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten?
  • Hoelang geldt de wachttijd? Na hoeveel maanden kan je met andere woorden gebruik maken van de verzekering?

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt sinds enkele jaren een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken. Je vindt de vergelijking van 2015 in bijlage 1. Deze vergelijking kan jou en de leden van je patiëntenvereniging helpen wanneer ze een hospitalisatieverzekering willen afsluiten of willen veranderen van hospitalisatieverzekering. Bijlage 2 biedt bijkomend een beeld over hoeveel de premies van hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten kunnen bedragen. 
 
TIP: Maak de vergelijkingen in bijlage bekend via jullie website, tijdschrift of een mailcampagne. Mits bronvermelding mogen deze documenten worden overgenomen.
 
Hoe zit het dan met private hospitalisatieverzekeraars? 
Private verzekeraars zullen iemand met een bestaande ziekte de toegang tot de hospitalisatieverzekering niet weigeren. Ze sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten wel de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit. Er is met andere woorden geen dekking voor de ziektes die je al hebt bij het afsluiten van de private hospitalisatieverzekering. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed. Opgelet: in een groepshospitalisatieverzekering via de werkgever zijn voorafbestaande aandoeningen soms wel gedekt. Vraag dit na bij een gepaste instantie (bijvoorbeeld de personeelsdienst of de vakbond) op je werk.
 
2)       Leeftijdsbeleid
 
Andere gerelateerde vragen die het VPP bereiken:

  • “Ik heb ontdekt dat mijn 75-jarige moeder niet meer verzekerd is omdat zij de premies vergat te betalen. Kan zij op haar leeftijd nog een hospitalisatieverzekering vinden?”
  • “Mijn hospitalisatieverzekering is zeer duur maar dekt weinig. Ik ben 69 jaar en heb osteoporose. Kan ik naar een betere verzekering overstappen en blijft mijn ziekte dan gedekt?”

Tot voor kort gold er bij private verzekeraars en mutualiteiten een leeftijdsgrens van 65 jaar. Dit hield in dat als je na 65e  niet (of niet meer) verzekerd was, je ook geen hospitalisatieverzekering meer kon afsluiten. Het overschakelen naar een andere hospitalisatieverzekering na je 65ste  was ook onmogelijk. Sinds vorig jaar (2014) hebben de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten deze leeftijdsgrens afgeschaft. Ook na je 65ste verjaardag kan je bij de mutualiteiten dus nog een verzekering aangaan. 65-plussers die al een verzekering hebben maar ontevreden zijn, kunnen voortaan overschakelen naar de mutualiteiten. Zoals in het eerste deel van deze mail reeds werd aangehaald, worden voorafbestaande ziektes gedekt. In bijlage 3 vind je een overzicht van de formules van hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten die beschikbaar zijn voor 65-plussers. Bijlage 2 geeft per leeftijdscategorie enkele premies weer. Zoals je in de voetnoten van bijlage 2 zal terugvinden, moet je een toeslag betalen als je de verzekering op latere leeftijd afsluit. Bij private verzekeraars geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar wel nog.
 
Voor vragen over hospitalisatieverzekeringen kan je steeds terecht bij
 
Roel Heijlen
Projectverantwoordelijke verzekeringen, ehealth en patiëntveiligheid
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

Geplaatst:2015/03/29