Huisapotheek voor chronisch zieken

Geplaatst op: 
Woensdag, 22 maart, 2017 - 21:42

Huisapotheek voor chronisch zieken'Huisapotheker' voor mensen met chronische aandoeningen
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voert het concept van "huisapotheker" in, naar analogie met de huisarts. Omdat de huisapotheker een totaalbeeld heeft van de patiënt, kan hij zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt, zegt de minister. De huisapotheker komt er in de eerste plaats voor mensen met chronische aandoeningen.

Het concept van huisapotheker staat in een meerjarenkader dat De Block woensdag samen met apothekersorganisaties ondertekende. Via dat pact wordt de apotheker versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Apothekers zullen extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten, gezondheidsvoorlichting en -preventie, de samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners en aan het bevorderen van de therapietrouw.

"Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort 'huisapotheker', zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt", zegt minister De Block. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Er zijn ook afspraken gemaakt om de zorgverstrekkende functie van de apotheker financieel op te waarderen. Terwijl de vergoeding nu voornamelijk gebaseerd is op het afleveren van geneesmiddelen, zullen apothekers in de toekomst vooral vergoed worden voor het verlenen van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.

Het meerjarenkader mikt ook op een betere spreiding van de apotheken over het grondgebied. Op dit moment telt ons land erg veel apotheken - 45 per 100.000 inwoners tegenover 35 in Frankrijk, 26 in Duitsland en 12 in Nederland - die bovendien niet evenwichtig gespreid zijn. In de steden is er sprake van overconcentratie terwijl sommige landelijke gebieden kampen met een tekort.

Ook de wachtdienst bij de apotheken wordt hervormd. Apothekers zullen tijdens een wachtbeurt geen wachthonorarium meer aanrekenen aan patiënten voor geneesmiddelen op voorschrift, behalve als het overduidelijk gaat over een niet-dringend geval. Voor wachtbeurten tijdens de nacht (van 22:00 's avonds tot 8:00 uur 's morgens) zullen apothekers een permanentievergoeding ontvangen van de overheid.

De informatie over apothekers van wacht zal steeds gepubliceerd worden op de website www.apotheek.be en wordt in een latere fase geïntegreerd in de gratis dienstverlening van het systeem 1733.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over:  apotheek  - apotheker

Bron: Tekst plusmagazine.knack.be, 'Huisapotheker' voor mensen met chronische aandoeningen


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN Workshop OP ZOEK NAAR JE TALENTEN - 22apr2017 - Herentals