Huisapotheker voor chronische patiënten

Categorie: 
Huisapotheker voor chronische patiëntenSinds 1 oktober 2017 kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. Dankzij die begeleiding krijgen patiënten meer controle over hun gezondheid en kunnen ze langer zelfstandig blijven. Om zo’n duurzame therapeutische relatie met hun apotheker op te starten, worden chronische patiënten uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van hun keuze. Daarmee geven ze hun apotheker de toestemming om ‘voortgezette farmaceutische zorg’ te verlenen en verklaren ze zich akkoord dat hun gezondheidsgegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden met andere betrokken zorgverleners.
 
Je kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst en een andere huisapotheker kiezen, of beslissen dat je er geen meer wilt. 
 
Wat is de bedoeling?
Het gaat om een vaste apotheker die jou adviseert en begeleidt in het gebruik van je geneesmiddelen. Hij zal ook een medicatieschema opstellen, dus een duidelijk overzicht van de geneesmiddelen die je neemt, met de vermelding waarom, wanneer en hoe je ze moet innemen. Hij zal jou vervolgens om toestemming vragen om die gegevens met andere zorgverleners te mogen delen en zal ook met hen overleggen, indien nodig.
 
Net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. Hij wordt de contactpersoon voor alle informatie over de medicatie van de patiënt en werkt nauw samen met de (huis)arts en andere zorgverstrekkers van de patiënt. Die interdisciplinaire samenwerking zal de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt ten goede komen.
 
70 tot 80 procent van de patiënten met een chronische aandoening woont nog thuis en kan (met wat hulp) voor zichzelf zorgen. De proactieve begeleiding van een huisapotheker binnen een interdisciplinair kader moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk chronische patiënten zo lang mogelijk hun onafhankelijkheid kunnen behouden. Het correct gebruik van geneesmiddelen is daarbij belangrijk, want het helpt complicaties te vermijden en het ziekteproces af te remmen.
 
Een terugbetaalde dienst 
De patiënt betaalt zelf niets voor deze dienstverlening. Huisapothekers krijgen wel een forfaitaire vergoeding van € 31,80 per patiënt per jaar, rechtstreeks van het Riziv. In eerste instantie geldt dat forfait voor ambulante chronische patiënten die minstens vijf geneesmiddelen per jaar nemen, waarvan ten minste één op chronische basis.
 
De taken van de huisapotheker:
  • een volledig zicht hebben op de medicatie van de patiënt
  • een medicatieschema ter beschikking stellen van de patiënt en de andere betrokken zorgverleners
  • de patiënt een persoonlijke begeleiding garanderen
  • samenwerken met de huisarts en de andere zorgverstrekkers van de patiënt, en als contactpersoon optreden voor alle informatie in verband met de medicatie van de patiënt
 
De voordelen van het medicatieschema
  • Het medicatieschema biedt een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die de patiënt neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (door een huisarts, tandarts, andere artsen …) als zelfzorgmedicatie.
  • Het bevat alle nuttige informatie zoals de dosering en het tijdstip van inname voor elk geneesmiddel.
  • Het medicatieschema helpt de patiënt om zijn geneesmiddelen juist te nemen, biedt hem en de andere betrokken zorgverleners een volledig overzicht van de medicatie en helpt de kwaliteit van de zorg verbeteren.
  • In het kader van kwaliteitsvolle, interdisciplinaire zorg zal de huisapotheker het medicatieschema kunnen delen met de andere zorgverstrekkers van de patiënt.

Voor vragen kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: huisapotheek, therapietrouw

Bron: Tekst ontleend gezondheid.be, 'Huisapotheker’: een betere opvolging van chronische patiënten


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN Zaventem Vroege diagnose, betere resultaten

 

 
 
 
Geplaatst op: 
Vrijdag, 3 november, 2017 - 19:24