Hulpmiddelen en aanpassingen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In deze brochure leest u wat het VAPH precies verstaat onder hulpmiddelen en aanpassingen.

U vindt er informatie over de zogenaamde refertelijst van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u een beroep kunt doen op het VAPH. U leest er eveneens hoe het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) u kan helpen bij het vinden van een geschikt hulpmiddel.

VAPH 

Geplaatst: 2014-08-10