(N)Iets voor jou?

ZELFHULPGROEPEN? In België is er een groot aantal zelfhulpgroepen, waarin mensen terecht kunnen met allerhande problematieken. Die kunnen gaan van drugverslaving, verkrachting, autisme tot kanker en nog vele anderen.
Maar zelfhulpgroepen hebben allemaal hetzelfde doel: mensen helpen in het aanvaarden van het probleem.

(N)Iets voor jou?Wat moet men zich nu eigenlijk voorstellen bij een zelfhulpgroep? Het gaat om een speciale vorm van hulpverlening: kleine groepen lotgenoten met een gemeen- schappelijk probleem samenbrengen.
Hierin zit ook meteen de kracht van een zelfhulpgroep: in een kleine groep een specifiek probleem aanpakken.


(N)Iets voor jou? Deel dit artikel met je vrienden op Facebook.

(N)Iets voor jou?In een zelfhulpgroep komen de leden op vrijwillige basis samen en er zijn geen professionele hulpverleners bij betrokken.

Een zelfhulpgroep beoogt ‘laagdrempelig’ te zijn: wie er nood aan heeft, kan op elk moment aansluiten bij de groep.

In onze moderne samenleving ontbreekt het vaak aan tijd. Alles moet snel gaan. Stil staan en even echt naar elkaar luisteren is er nauwelijks nog bij.
Niettemin hebben mensen de behoefte om gehoord te worden, zeker diegenen met een bepaald probleem.

Zelfhulpgroepen spelen in op die nood van mensen. Ze creëren ruimte en tijd om te kunnen praten over problemen, zonder dat men zich hoeft te schamen of iets moet verbergen.
Het delen van ervaringen speelt een cruciale rol in een zelfhulpgroep. Belangrijk is dat men zich gewaardeerd en begrepen voelt als mens. Want wie erkenning ondervindt, zal zich gauw een stuk beter voelen in zijn vel.

In een zelfhulpgroep kom je mensen tegen die de moed niet willen opgeven en bereid zijn te vechten. Mensen die hun probleem of tekort een plaats hebben gegeven in hun leven en dit ‘willen delen’ om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan anderen.

In een zelfhulpgroep wil men elkaar helpen. Helpen bij het inzien en aanvaarden van het probleem. Je komt er ook in een sfeer terecht die informeel en veilig is. Iedereen is deskundig, want allen delen dezelfde ervaring. Iedereen is er gelijk.

Dat zelfhulpgroepen voor sommige mensen nuttig kunnen zijn, bewijst de RA Liga vzw, een groep voor reumatoïde artritis patiënten.

Een tiental jaar geleden beseften Jeannine Engelen en Mia Van der Schueren heel goed dat er nood was aan een zelfhulpgroep in Vlaanderen, die zich uitsluitend zou richten tot reumatoïde artritis patiënten.
Tot dan konden RA-patiënten slechts aansluiten bij andere (zelfhulp)groepen of -verenigingen. Er werden daar ook andere vormen van reuma besproken en het ontbrak er vaak aan specifieke informatie over RA.

Voor hen was het in contact komen met lotgenoten uiterst belangrijk. Ze voelden de nood om ervaringen uit te wisselen. Op deze manier konden ze zich beter proberen te verzoenen met hun ziekte en ook andere mensen hierbij helpen.
Deze zelfhulpgroep zou hen en vele andere RA-patiënten de weg tonen naar het verwerken en het aanvaarden van het ziek zijn.

Nu, meer dan tien jaar later, is deze groep uitgegroeid tot een volwaardige patiëntenvereniging.
Een dynamische stuurgroep zorgt ervoor dat dokters, paramedici en andere instanties informatief boeiende lezingen brengen.
Tijdens deze bijeenkomsten staat het werken aan mondigheid en weerbaarheid van de patiënt centraal.
Maar nog meer ervaren de mensen de bijeenkomsten als onontbeerlijk in hun verwerkingsproces. Over gevoelens en verwachtingen praten kan al een heel stuk op weg helpen.

Daarnaast wordt er ook aan pure ontspanning gedacht. Een gezellig samenzijn met familie en vrienden, aangepaste uitstappen maar ook workshops behoren tot de activiteiten van onze groep.

Het is tevens belangrijk dat de patiënten goed geïnformeerd blijven en dat gebeurt via ons trimestrieel ledenblad RAAM, onze maandelijkse nieuwsbrief en bijna dagelijks op onze twee Facebook-pagina's (Reumatoïde Artritis Liga vzw en RA Liga vzw) en onze website www.raliga.be.

Het is niet zo dat alle RA-patiënten zich aangetrokken voelen tot een zelfhulpgroep.
Sommigen willen op een andere manier hun probleem, hun ziekte, aanpakken. En dat is zeker niet fout.
Maar voor mensen die hulp nodig hebben om die zware hindernis in hun leven te overbruggen, kan een zelfhulpgroep een uitstekend en hoopvol alternatief zijn.
Die keuze moeten zij zelf maken: ‘Zelfhulpgroep, (n)iets voor jou?’

WORD LID VAN DE REUMATOÏDE ARTRITIS LIGA VZW - ZELFHULPGROEP - PATIËNTENVERENIGINGDe RA Liga vzw is er voor en door reumatoïde artritis patiënten.
Samen kunnen we elkaar helpen!
Met je lidmaatschap heb je niet alleen voordeel bij deelname aan onze activiteiten, maar je steunt meteen de RA Liga bij de verwezenlijking van haar doelstellingen en je helpt daarbij elke reumatoïde artritis patiënt in Vlaanderen.
Hoe word jij lid?

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN Workshop OP ZOEK NAAR JE TALENTEN - 13mei - Izegem
Geplaatst op: 
Maandag, 8 mei, 2017 - 22:04