Patiënten kunnen medische gegevens elektronisch laten delen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De FOD Volksgezondheid lanceert een informatiecampagne over de zogenoemde ‘geïnformeerde toestemming’ voor het uitwisselen van onze medische gegevens tussen de zorgverleners die we raadplegen. De toestemming moet de uitwisseling van de gegevens op een beveiligde en elektronische manier mogelijk maken.

‘Door onze geïnformeerde toestemming te verlenen om onze medische gegevens op elektronische wijze te delen, stellen wij alle personen die ons verzorgen in staat om informatie over onze gezondheid met elkaar uit te wisselen. De gegevens worden gedeeld binnen het exclusieve kader van de continuïteit van de verzorging en volgens de regels die de persoonlijke levenssfeer beschermen. Het zijn onze gegevens en ze worden beveiligd. We kunnen op elk ogenblik beslissen om ze al dan niet te delen.’ Zo staat het in een persbericht van de FOD Volksgezondheid.

Een informatiecampagne moet ons de voordelen van de gedeelde informatie doen inzien. Ook legt ze uit hoe de toestemming verleend moet worden. Vanaf deze week hebben de Franstalige artsen, ziekenhuizen en apothekers folders over het uitwisselen van de gegevens. Vlaamse huisartsen kregen de folders al begin 2015. Verder nemen ook de ziekenfondsen deel aan de campagne. Vanaf 19 mei ten slotte wordt een animatiefilm verspreid.

Wie zelf op zoek wil gaan naar informatie over het delen van medische gegevens, bijvoorbeeld over privacygerelateerde kwesties, kan daarvoor van start gaan op de website www.patientconsent.be van de FOD Volksgezondheid.

Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150519_01688357

Geplaatst: 2015/06/05