RA Liga achter de schermen

RA Liga achter de schermenVoor jou, met jou en door jou
RA Liga vzw aan het werk op de achtergrond

Sedert het ontstaan van onze vereniging staat de RA Liga vzw paraat om mensen met reumatoïde artritis zo goed mogelijk bij te staan.

De beantwoording van vragen is hier een groot onderdeel van. We ontvangen regelmatig vragen per brief of mail, via e-nieuwsbrief, Facebook of het contactformulier op onze website.
Het gebeurt zelfs dat er ons vragen toekomen over een andere (reumatische) aandoening. Ook deze mensen proberen we goed te woord te staan of met een passende doorverwijzing naar een andere (patiënten)vereniging verder te helpen.

Voor de beantwoording zijn we op de eigen expertise als er­va­rings­des­kun­di­gen aangewezen, of kunnen we terugvallen op artikels die reeds op onze zeer uitgebreide website omtrent een welbepaald onderwerp ge­pu­bli­ceerd zijn.
Soms is het nodig om hulp te zoeken bij andere kanalen. Bijvoorbeeld voor onderwerpen met een sociale impact kunnen we terecht bij de ReumaCoach.
Het gebeurt ook dat we een specifieke vraag voor wederwoord aan de reumatoloog doorzenden, voor zover het antwoord nog niet op onze website te vinden is in de veelomvattende rubriek ‘Vragen aan de reumotoloog’.

Gezien RA Liga vzw geen medisch advies kan en zal verlenen, adviseren wij steeds de patiënt om de problematiek met zijn/haar behandelende (huis)artsen te bespreken. Vaak zijn mensen bezorgd over hun toestand of medicatie, of zijn zij op zoek naar een tweede opinie, of zoeken gewoon naar een luisterend oor.

Het lijkt ons een goed idee om meer openheid en transparantie te geven over een van onze taken, met toch wel een tijdsintensief karakter.
Daarom hebben we de vragen anno 2018 in een veelzeggend overzicht ondergebracht.
In het totaal ontvingen we 76 vragen.

vragen voor info over de aandoening
vragen omtrent medicatie
vragen sociale zekerheid (sociale tegemoetkomingen, statuut chro­ni­sche ziekte, …)
oproepen van studenten voor samenwerking rond thema’s voor een bachelor- of masterproef (enquêtes, …)
vragen over onze activiteiten
oproepen van verenigingen in de gezondheidszorg
vragen omtrent lotgenotencontacten
vragen voor commerciële voorstellen (linkuitwisseling, …)
vraag voor presentatie
aanvraag voor brochures, …
oproep sponsor
 


Op ons LidWeb (ons nieuwe, exclusieve ledenportaal) zullen wij deze materie verder uitbouwen en openstellen voor onze leden.Als patiëntenvereniging zijn we altijd bereid om ons voor het welzijn van de patiënt in te zetten en om meer bekendheid en begrip te brengen d.m.v. presentaties en/of workshops niet alleen voor de patiënt maar ook voor de mantelzorgers, familieleden en vrienden, collega’s en pro­fes­sio­ne­len in de gezondheidszorg.

In de nieuwe rubriek Vraag maar raak zullen de leden de binnenkomende vragen (anoniem) kunnen raadplegen, zodat de vraag en het antwoord ook voor anderen van betekenis kunnen zijn.

Blijf niet met een vraag zitten – stel jouw vraag via ra@raliga.be.

Reumatoïde Artritis Liga vzw – RA Liga vzw
jouw patiëntenvereniging

Samen op je levenspad

Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw
nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw
word vrijwilliger bij RA Liga vzwword onze sponsor ReumaLied met beelden

ReumaLied met tekst

Geplaatst op: 
Maandag, 14 januari, 2019 - 15:42