RA Liga Antwerpen

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling is mensen met dezelfde problematiek, namelijk reumatoïde artritis dichter bij elkaar te brengen en de afstand zo klein mogelijk te houden.

  • Groepsgesprekken organiseren waarbij telkens één onderwerp centraal staat. (aanvaarding, (on)begrip, invaliditeit, werkverlies, ..)
  • Informatie verstrekken door het uitnodigen van een spreker . (arts, maatschappelijk werker, paramedicus, …)
  • Bijeenkomsten organiseren soms informatief, soms pure ontspanning. 

Partners zijn ook welkom. 

Het Bestuur

RA Liga Antwerpen
Activiteiten: zie AGENDA
Contact: Bernadette, tel. 014 21 33 91 - e-mail: Bernadette

TOP


Verslagen activiteiten RA Liga Antwerpen

TOP

 

Ontstaan en groei

De Zelfhulpgroep reumatoïde artritis patiënten Mol vzw ligt aan de basis van de opstart van de RA Liga.
In 1997 namen Jeannine Engelen en Mia Van der Schueren, twee reumatoïde artritis patiënten, als pioniers het roer in handen om een zelfhulpgroep op te richten van uitsluitend mensen met RA.
Ze beseften dat in contact komen met lotgenoten en ervaringen uitwisselen uiterst belangrijk was om deze ernstige ziekte, die niet te genezen is, te kunnen verwerken en te helpen aanvaarden.

Nu, vele jaren later, is deze groep uitgegroeid tot een volwaardige zelfhulpgroep die haar leden uitnodigt op boeiende lezingen van dokters, paramedici en andere instanties die met RA te maken hebben. Er worden ook, tijdens maandelijkse bijeenkomsten, ervaringen en info uitgewisseld en gewerkt rond mondigheid en weerbaarheid van de RA-patiënt.