Re-integratie: De Block voorziet sancties

De Block voorziet sancties voor bedrijven en zieke werknemers die onvoldoende werken aan re-integratie.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil bedrijven beboeten die te weinig inspanningen leveren om zieke werknemers opnieuw aan werk te helpen. De sanctie kan oplopen tot 4.000 euro per werknemer.
Ook werknemers riskeren sancties.

Dat schrijft De Tijd.

In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te 'responsabiliseren' bij hun re-integratie naar de werkvloer. Maggie De Block heeft nu een voorstel klaar dat vrijdag (17 feb) op het kernkabinet besproken wordt. Daarin staan boetes voor werkgevers die te weinig meewerken bij de terugkeer van hun zieke werknemers. Meestal zal het gaan over een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro, maar er kan ook worden geopteerd voor een zwaardere strafrechtelijke sanctie van 400 tot maximaal 4.000 euro.

De Block verwacht van werkgevers dat ze contact houden met hun zieke werknemers. Ook moeten ze hun medewerking verlenen aan het re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Omdat zulke maatregelen zeker van kleine bedrijven een serieuze inspanning vergen, wil De Block kmo's ontzien.

Zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden ook gesanctioneerd. Zieken die volgens artsen nog kunnen werken, maar onvoldoende inspanningen doen om opnieuw aan de slag te gaan, zullen 5 tot 25 procent van hun uitkering verliezen.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Bron: Tekst ontleend aan knack.be, De Block voorziet sancties voor bedrijven en zieke werknemers die onvoldoende werken aan re-integratie

Nieuwsbrief Reumatoïde Artritis Liga vzw  nr. 2 - februari 2017, primeur 1


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN Workshop OP ZOEK NAAR JE TALENTEN - 22apr2017 - Herentals

 

Geplaatst op: 
Vrijdag, 17 maart, 2017 - 21:24