REUMATOÏDE ARTRITIS en je nieren: wat je moet weten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Reumatoïde artritis brengt talrijke gezondheidsproblemen met zich mee; nierproblemen is er één van.  Samen met het verhoogd risico op hartproblemen kunnen RA-patiënten bijgevolg ernstige problemen krijgen.

In 2014 werd in de Mayo Clinic een studie hieraangaande gepubliceerd. Mensen met RA  hebben een kans van 1 op 4 om een nierziekte te ontwikkelen tegenover een kans van 1 op 5 voor mensen zonder RA.

In een vroegere Franse studie, de MATRIX studie ((MeThotreXate And Renal Insufficiency), werd aangetoond dat 46% van de RA-patiënten een bepaalde graad van nierziekte hadden. De meesten hadden ofwel normale nierfuncties met tekenen van nierschade, ofwel lage nierfuncties met tekenen van nierschade.

Bij patiënten met een langdurige RA wordt één type van nierprobleem nogal eens gezien: amyloïdose. Bij ongeveer 6% van deze RA-patiënten werd deze aandoening gevonden, zegt een Finse studie.

RA-patiënten kunnen eveneens andere nierziekten hebben maar dit wordt niet altijd ontdekt omdat de meeste RA-patiënten geen biopsie ondergaan.

Experten geloven dat reumatoïde artritis op twee manieren een verhoogd risico op nierproblemen kan veroorzaken.

Ontsteking. Net zoals je een verhoogd risico op hartziekten hebt omdat de ontstekingen je bloedvaten aantasten, gebeurt hetzelfde voor de kleine bloedvaten in je nieren, aldus Dr. Matteson van de Mayo Clinic study. Hoe ernstiger je ziekte, hoe hoger het risico op slecht werkende nieren.

Medicijnen. Sommige medicijnen kunnen problemen ter hoogte van de nieren veroorzaken indien je reeds een verminderde nierfunctie hebt.

  • NSAID’s: deze geven meestal geen problemen voor relatief gezonde mensen. Nochtans verminderen alle NSAID’s de bloedstroom naar de nieren wat gevaarlijk kan zijn voor de patiënten met verminderde nierfunctie en talrijke oudere patiënten. 
  • Corticosteroïden: zoals prednisonen veroorzaken vochtretentie waardoor de bloeddruk kan stijgen. Na een tijdje kan dit een nierziekte doen verergeren, zegt Miller.
  • Methotrexaat: deze DMARD  wordt verwijderd via de nieren. Indien je nieren niet behoorlijk werken, kan dit medicijn zich ophopen in je bloedstroom en zo mogelijk een overdosis veroorzaken.
  • Cyclosporine: een sterke immuun onderdrukker; dit medicijn kan omkeerbare daling van de nierfuncties veroorzaken.

Symptomen van nierziekte

Dikwijls hebben de patiënten geen symptomen tot de ziekte vergevorderd is. Symptomen van gevorderde nierziekte zijn:
-    verminderde eetlust
-    vermoeidheid
-    jeukende of donkere huid
-    spierkrampen (vooral ’s nachts)
-    wallen rond de ogen
-    kortademigheid
-    gezwollen voeten en enkels
-    concentratieproblemen
-    slaapproblemen
-    meer moeten plassen.

Om volgende redenen heb je een verhoogde kans op een nierziekte
-    diabetes
-    nierziekten in de familie
-    hartziekte
-    hoge bloeddruk
-    hoge cholesterol.

Eenvoudige labo-testen kunnen aantonen of je nieren nog goed werken. Bloed- en urinetesten kunnen de creatinine meten. Dit is een molecule die via de nieren uit het lichaam wordt verwijderd. De test wordt gebruikt om het functioneren van de nieren te onderzoeken.
Een urinetest wordt ook gebruikt om het albumineniveau te meten.

Bron: www.arthritistoday.org/about-arthritis/

Vertaald en geplaatst: 2015/02/28