Uiteenzetting van het verslag van het 'Agency for Healthcare Research and Quality' (AHRQ) (agentschap voor gezondheids- en kwaliteitsonderzoek) naar combinatietherapie bij reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

AHEQ geeft verslag van de beste strategieën om RA te behandelen.

Het besluit van het verslag is dat de combinatie van methotrexate (MTX) met een van de biologische DMARDs beter werkt dan het gebruik van MTX of een biologische DMARD alleen. Ze vonden eveneens dat MTX even effectief werkt als de biologische DMARD adalimumab en Etanercept bij patiënten met vroege RA. Nochtans tonen adalimumab en etanercept op korte termijn betere resultaten, aangetoond door x-stralen van de gewrichten.
Het rapport vermeldt eveneens dat biologische DMARDs en MTX het risico op ernstige infecties verhoogt.

Andere bevindingen van het rapport:

  1. het combineren van prednisone met de synthetische DMARD hydroxychloroquine, MTX of sulfasalazine werkt beter om gewrichtszwelling te verminderen en de functie te verbeteren dan het gebruik van slechts één synthetische DMARD
  2. er kan geen betekenisvol klinisch verschil gevonden worden tussen MTX en leflunomide of sulfasalazine
  3. het combineren van de synthetische DMARDs MTX en sulfasalazine geeft geen beter resultaat bij patiënten met een vroege RA dan het gebruik van één enkel van deze medicijnen
  4. er bestaat onvoldoende evidentie om vast te stellen of de combinatie van twee biologische DMARDs effectiever is dan het gebruik van één biologische DMARD.
  5. ongeveer 17 van elke 1000 mensen die een biologische DMARD nemen gedurende 3 tot 12 maand, hebben een ernstige infectie. Het combineren van twee biologische DMARDs kan het risico verhogen.
  6. meer pijnlijke bijwerkingen op de injectieplaatsen komen meer voor bij de biologische DMARDs anakinra (Kineret®) (67%) dan  bij etanercept (22%) of bij adalimumab (18%)
  7. meer lange-termijn studies zijn noodzakelijk voor wat betreft de medicatie bij RA, inclusief hoe de resultaten van deze medicaties variëren tussen patiënten met verschillende gezondheidsconditie en demografische karakteristieken. Meer vergelijkende studies van verschillende combinaties van medicijnen zijn noodzakelijk. Het is ook belangrijk om te onderzoeken of vroegtijdig starten met deze medicaties (vooral biologische DMARDs) op lange termijn beter resultaat geeft.

www.arthritis.org (21/11/07)
Vertaling: Mia