Verlies inschakelingsuitkering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Veel rechthebbenden op een tegemoetkoming verliezen hun inschakelingsuitkering

Op 1 januari 2015 verloren heet wat mensen hun inschakelingsuitkering. Onder hen heel wat personen met een handicap die recht hebben op een Integratietegemoetkoming (IT) of Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT). Er zijn verschillende procedures voor de herziening van het tegemoetkomingdossier.

Inschakelingsuitkering?

De inschakelingsuitkering is een forfaitair bedrag dat wordt uitgekeerd aan jonge schoolverlaters (-30 jaar) die na het vervullen van een wachttijd (310 dagen) nog geen werk hebben gevonden. De vorige regering beperkte de inschakelingsuitkering tot drie jaar. Onder huidig minister van werk Kris Peeters werden die regels aanzienlijk strenger gemaakt. Wanneer na afloop van de inschakelingsperiode onvoldoende werkervaring kan worden voorgelegd, vervalt het recht op een uitkering. Begin januari zouden daardoor 16.900 mensen hun uitkering hebben verloren. In de loop van 2015 zouden nog eens 3.000 betrokkenen hun uitkering kwijtraken.

Herberekening van je tegemoetkoming. Wat doen?

  • Heb je op 1 januari 2015 je inschakelingspremie verloren (of werd het recht niet verlengd)? Dan zal de DG Personen met een Handicap met prioriteit je dossier herzien. Op basis van gegevensuitwisselingen met de RVA en de regionale tewerkstellingsdiensten, zal de DG Personen met een Handicap je dossier op eigen initiatief en met prioriteit herzien, rekening houdend met je nieuwe financiële situatie. De nieuwe beslissing zat je dan zo snel mogelijk worden meegedeeld. Sinds midden januari 2015 kan je de stand van zaken van de herziening ook opvolgen via www.handiweb.be
  • Wie tegen midden januari nog geen brief heeft gekregen maar wel in aanmerking komt voor de prioritaire herziening, neemt best zelf contact op de DG Personen met een Handicap via het contactformulier op www.handicap.fgov.be en voegt daarbij het bewijs van beëindiging van de inschakelingsuitkering door de RVA of de uitbetalingsinstelling.
  • Heb je recht op een tegemoetkoming aan personen met een handicap en verlies je je inschakelingspremie NA 1 januari 2015? Dan doe je best een nieuwe aanvraag via je gemeente of ziekenfonds. Het gaat dan om een aanvraag zonder medische evaluatie. Voeg steeds het bewijs van stopzetting van de inschakelingsuitkering bij je aanvraag.

Bron: dialoog nr. 2/2015

Geplaatst: 2015/03/21