Verslag bijeenkomst 8 november 2007

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Naar aanleiding van de infoavond met Dr. Walravens, die plaats vond in oktober ll., mochten wij tijdens onze bijeenkomst een vijfentwintig tal leden ontvangen om verder te praten over eigen ervaringen met medicatie.

Enkele nieuwe leden kregen uitgebreid de kans om zich voor te stellen waarna de groep zo correct mogelijk hun vragen beantwoordde. Vragen die vooral betrekking hadden op het gebruik van Ledertrexate® en eventuele nevenwerkingen kwamen veelvuldig aan bod.

Er werd geconcludeerd dat verschillende mensen goed geholpen worden met de anti-TNF medicatie (Remicade®, Humira® en Enbrel®). Wel duiken hier en daar enkele nevenwerkingen op. Mensen met een beginnende RA staan vaak sceptisch tegenover de behandeling met deze nieuwe medicatie.