Vlotter de weg naar werk

De thematiek van ons symposium Actief Leven Met Reuma is heel actueel.
Actief in het leven staan, zorgt dat je in de maatschappij participeert.
De bezigheden kunnen allerlei zijn: van bewegen en creatief bezig zijn tot vrijwilligerswerk en werken...
Door de mensen te informeren, kunnen zij zich goed voorbereid bij een werkgever aanmelden en in het kennismakingsgesprek bijvoorbeeld zelf aangeven dat er tegenover de tewerkstelling van een persoon met een arbeidsbeperking een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), of andere tewerkstellingsmaatregel staat.
Een extra troef voor beide partijen.

Dat we met ons symposium "Actief Leven Met Reuma" de tijdgeest mee hebben, blijkt uit het artikel: Steeds meer gehandicapten geraken aan een job.


Deel dit artikel met je Facebook-vrienden

Bron: Artikel en foto uit De Morgen - Steeds meer gehandicapten geraken aan een job

meer mensen met arbeidsbeperking vinden werkMensen met een handicap vinden steeds vlotter de weg naar de arbeidsmarkt. Tussen 2010 en 2015 zagen bedrijven het aantal premies voor het aanwerven van gehandicapten met 43 procent toenemen.

Werkgevers die mensen met een handicap aanwerven, kunnen rekenen op een loonkostensubsidie: de Vlaamse Ondersteuningspremie. Gedurende het eerste jaar bedraagt de premie 40 procent van de loonkosten, het jaar daarop 30 procent en daarna gedurende drie jaar 20 procent. Na vijf jaar kan een verlenging van nog eens vijf jaar worden toegekend.

De premie blijkt een alsmaar groter succes. Tussen 2010 en 2015 is het aantal premies in de privésector met 43 procent toegenomen, van 7.939 dossiers in 2010 tot 11.392 dossiers vorig jaar. In 2015 was de privésector goed voor 92 procent van alle toegekende premies.

Gerichte campagne

"En toch zijn we ervan overtuigd dat het aantal Ondersteuningspremies nog een pak hoger kan liggen", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). "Zeker wanneer we zien dat er in januari van dit jaar 32.824 personen met een arbeidshandicap werkloos waren, goed voor een zevende van alle werkzoekenden in Vlaanderen."

Het NSZ is ervan overtuigd dat de premie nog meer ingang kan vinden bij kmo's en micro-ondernemingen in Vlaanderen. Vandaag zijn het vooral grotere bedrijven die er gebruik van maken. Dat heeft volgens het NSZ te maken met het feit dat grote bedrijven een personeelsafdeling hebben die op de hoogte is van alle mogelijke tewerkstellingssubsidies en -premies, terwijl dat bij kleinere bedrijven minder het geval is.

"Kleine bedrijven zijn gebaat bij alle mogelijke maatregelen om de loonkost in te perken. Wij hebben als zelfstandigenorganisatie daarbij een rol te spelen, maar het zou ook goed zijn mocht er een gerichte campagne komen die de premie in de kijker zet. Zeker nu het voor kmo's weer veel moeilijker is om geknipt personeel aan te werven, hebben we nood aan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken."

09-02-16, 08.08u - DOMINIQUE SOENENS

 

Geplaatst op: 
Vrijdag, 12 februari, 2016 - 18:06