Vooruitblik ReumaNet

Categorie: 

Vooruitblik ReumaNet. Deel dit artikel met je vrienden op Facebook.


ReumaNet blikt vooruit naar 2021

Het samenwerkingsplatform ReumaNet bestaat dit jaar tien jaar. Hoog tijd dus om te checken of alle neuzen nog in dezelfde richting staan en te bekijken waar we de komende vijf jaar de aandacht op willen vestigen.

De ledenverenigingen, o.a. de Reumatoïde Artritis Liga vzw, hielden vlak voor de zomer 2016 een doorgedreven brainstorm waarin alle mogelijke actiepunten op tafel kwamen. Van sensibiliseringsacties tot financiële ondersteuning, van bezoeken aan de reumatologen tot het streven naar een nomenclatuurnummer voor oefengroepen, alles was mogelijk, alles kwam aan bod.
We deelden de ideeën op in vier grote groepen: Ondersteuning, Communicatie, Samenwerking en Netwerken. Daarna kon iedereen zijn of haar prioriteiten aanduiden.

Deze hele oefening resulteerde uiteindelijk op het einde van de zomer in een mooi vijfjarenplan, afgetoetst aan de doelstellingen vermeld in de statuten van de vereniging. Zo zijn we zeker dat we trouw blijven aan de begingedachten van de stichters.

  1. ReumaNet wil de komende vijf jaar de spreekbuis en het netwerk zijn van de Vlaamse patiëntenver­enigingen rond reuma op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Door de uitbouw van het ReumaHuis, zowel fysiek als virtueel, willen we iedereen nog meer en beter samenbrengen. We zullen ook de Vlaamse reumatologen een persoonlijk bezoek brengen om de doelstellingen helder te stellen en te bekomen dat nog meer patiënten op een goede manier naar de correcte vereniging worden doorgestuurd. De contacten met het beleid blijven we opdrijven.
  2. ReumaNet wil de aangesloten patiëntenverenigingen ondersteunen in het bereiken van hun doelstel­lingen. Door gezamenlijke symposia, informatiesessies en goed uitgebouwde websites willen we infor­matie van de bovenste plank verschaffen. We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet, zodat elke patiënt optimaal kan geïnformeerd blijven. De organisaties kunnen rekenen op de ondersteuning van het coördinatieteam van ReumaNet.
  3. ReumaNet wil een juiste beeldvorming realiseren rond ‘Leven met Reuma’ door middel van publieke, promotionele acties. Door sensibiliseringsacties in 2018 en 2020 willen we ook de gewone man in de straat bereiken en bewust maken van wat reuma is en wat de impact kan zijn op het dagelijkse leven. Reuma blijft voor veel mensen nog steeds een oudemensenziekte, maar niets is minder waar. De ko­mende vijf jaar blijven we daarop hameren.
  4. ReumaNet wil de ervaringsdeskundigheid van mensen met reumatische aandoeningen inzetten in ver­schillende domeinen en op verschillende beleidsniveaus. Via een Patiënt Expertise Centrum willen we de expertise en ervaringsdeskundigheid van mensen met reumatische aandoeningen optimaal benutten. Wanneer je jarenlang dag in dag uit leeft met een chronische ziekte, word je op je eigen manier een expert. Die levenservaring kun je inzetten om anderen te helpen. Maar we willen dit goed aanpakken, met een goed onderbouwde structuur, zodat vrijwilligers zich gedragen voelen. Door samen te werken met zorgverleners en andere belanghebbenden kan het patiënt expertise centrum een meerwaarde betekenen in de zorg.
  5. ReumaNet wil het wetenschappelijk onderzoek in het domein van reumatische aandoeningen bevor­deren. Naast het opvolgen van de lopende onderzoeken, willen we ook graag invloed uitoefenen op de agenda. Wat zijn de prioriteiten voor patiënten? Vermoeidheid is een thema dat regelmatig de kop opsteekt. Een uitdaging voor onderzoekers, dat is zeker, maar zeker ook boeiend!
    Wie durft? Via ons ‘ReumaNet-Werk Onderzoekspartners’ willen we ook hier onze stem laten horen. Samen met het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek bouwen we aan de weg.

De ambities voor de komende vijf jaren liggen hoog.
Aan werklust zal het niet liggen, het bestuur is ge­dreven om de plannen waar te maken, de coördinatoren ondersteunen waar nodig. Om het financiële plaatje elk jaar opnieuw te laten kloppen, zullen we creatief uit de hoek moeten komen, maar waar een wil is, is een weg. Ook die uitdaging gaan we aan.

De komende vijf jaar blijven de mensen van ReumaNet zich inzetten om de levenskwaliteit van mensen met reumatische aandoeningen te verbeteren. Op alle vlakken, op alle momenten. Volg onze acties op de websites en op sociale media.
Wil je graag je steentje bijdragen, geef dan een seintje via info@reuma­net.be.
Vergeet niet dat ook alle specifieke patiëntenorganisaties altijd hulp kunnen gebruiken: stuur jouw mail naar info@raliga.be of bel Jeannine 0475 96 62 31

Samen Sterk!


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN Workshop OP ZOEK NAAR JE TALENTEN - 22apr2017 - Herentals

 

Geplaatst op: 
Woensdag, 29 maart, 2017 - 20:24