Week van de Vrijwilliger 2020

Onze vrijwilligers werken allen gedreven mee aan de doelstellingen van de Reumatoïde Artritis Liga vzw.
Ondanks de tendens van verkilling in de maatschappij maken onze vrijwilligers zich vrij om een belangrijke rol te vervullen in onze bekommernis voor het welzijn van onze leden en alle mensen die met RA worden geconfronteerd.

►De inzet van ieder van hen gebeurt op eigen manier; enkelen zetten zich bijna elke dag opnieuw in, anderen werken mee aan een of meerdere projecten of nemen de verantwoordelijkheid voor een welbepaalde functie.
►Wat zij wel allen gemeen hebben, is dat zij zich volledig onbezoldigd inzetten en uit vrije wil hun taken op zich nemen en daarnaast ook nog aan vergaderingen, activiteiten en evenementen van of ten voordele van onze patiëntenvereniging deelnemen.

RA Liga vzw is enorm fier maar vooral dankbaar voor al onze vrijwilligers.
Het is daarom essentieel om aan iedereen onze absolute waardering uit te drukken. De Week van de Vrijwilliger is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Beste vrijwilligers: een hartelijke dankjewel!!!

Jammer genoeg zijn er in de wereld nog steeds minder niet-vrijwilligers dan dat er actieve vrijwilligers zijn. Het blijft nog steeds een minderheid die zich geroepen voelt om anderen te helpen.
Ook wij komen handen te kort en zouden bovendien graag meer kunnen rekenen op het begrip en de steun van jongere mensen om met z’n allen nog beter te beantwoorden aan de specifieke noden en wensen van de RA-patiënt.

Wij zien onze toekomst met vertrouwen tegemoet: een aantal nieuwe mensen, waaronder ook enkele jongeren, hebben zich bij ons aangemeld.
Ook aan hen in het bijzonder willen wij onze dank uitspreken.

een hart voor reumatoïde artritis en RA Liga vzwMeer handen kunnen meer bereiken.
Toon je warme hart en doe met ons mee!

 

Jij kan ons programma en werking ook steunen als vrijwilliger, lid, sympathisant of sponsor

word vrijwilligerword liddoe een giftword sponsor

Geplaatst op: 
Vrijdag, 28 februari, 2020 - 19:24