Weg met de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Elk jaar verwerken de ziekenfondsen 64 miljoen papieren getuigschriften voor verstrekte hulp. Een overbodige bezigheid volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die de toekomstige regering oproepen om sneller werk te maken van de digitalisering van de gezondheidszorg door de papieren getuigschriften af te schaffen. Een verandering in het belang van iedereen!

Al een tiental jaar bundelen de ziekenfondsen en het RIZIV de krachten op vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de gezondheidszorgsector. Die inspanningen resulteerden in tal van projecten om het aantal ‘verrichtingen op papier’ drastisch te doen dalen en te vervangen door informaticastromen. Met een efficiëntere dienstverlening voor de burgers en gezondheidsprofessionals als logisch gevolg.

Ondanks al de geleverde inspanningen bestaan er nog heel wat papieren documenten, waaronder de befaamde ‘getuigschriften voor verstrekte hulp’ die de patiënten of gezondheidsprofessionals aan de ziekenfondsen moeten bezorgen om een terugbetaling te krijgen. Elk jaar verwerken de Belgische ziekenfondsen 64 miljoen getuigschriften voor verstrekte hulp en beheren ze meer dan 100 km aan papieren archieven. En dat terwijl we beschikken over de technologie om elektronische getuigschriften te produceren, zoals in onze buurlanden.

Minder paperassen, betrouwbaardere gegevens

Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen zou de schrapping van de papieren getuigschriften en de volledige digitalisering van de uitwisselingen tussen zorgverleners, ziekenfondsen en het belastingbestuur een grote vermindering opleveren van de algemene administratieve werklast en een beter beheer van de gezondheidsuitgaven.

  • De patiënt moet zijn getuigschriften voor verstrekte hulp niet meer aan zijn ziekenfonds bezorgen, de garantie op een terugbetaling is groter en de terugbetaling kan sneller gebeuren.
  • De gezondheidsprofessionals moeten geen getuigschriften meer opmaken en naar de verschillende ziekenfondsen sturen in geval van de derde betaler.
  • De ziekenfondsen kunnen zich, met het wegvallen van de invoering en archivering van de getuigschriften, volledig concentreren op de terugbetaling van de verzorging en de controle van de verstrekkingen.
  • Misbruik kan sneller worden opgespoord (bv. het contact met de zorgverlener zal bewezen moeten worden door het gebruik van de elektronische identiteitskaart). 

Dit project kan natuurlijk alleen maar slagen als alle actoren erbij betrokken zijn. “De gezondheidsprofessionals moeten dan ook financieel een duwtje in de rug krijgen om de informaticaprocedures te gebruiken en de ziekenfondsen moeten aangemoedigd worden om te investeren in dit project”, benadrukt Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “De volgende regering zal de ziekenfondsen sowieso om besparingen vragen. Iets dat enkel mogelijk zal zijn als we dergelijke projecten van administratieve vereenvoudiging doorvoeren. Geen papieren getuigschriften meer betekent ook dat het belastingbestuur de elektronische stromen als bewijsstuk(*) zal moeten aanvaarden voor de aangifte van de inkomsten van zorgverleners, wat op zich ook weer een administratieve vereenvoudiging inhoudt.”

De Onafhankelijke Ziekenfondsen lanceren dan ook een oproep aan de volgende regering: “Zet dit project in de regeringsverklaring 2014-2019 en zorg ervoor dat de papieren getuigschriften verdwenen zijn tegen het einde van de legislatuur”. Het leven van de verzekerden en de zorgverleners zal er enkel makkelijker op worden, de ziekenfondsen zullen de verwachte besparingen kunnen doorvoeren, de regering zal over betere terugbetalingsgegevens (en dus een beter kostenbeheer) kunnen beschikken en het belastingbestuur zal kunnen rekenen op  betrouwbaardere inkomsten van de zorgverleners. Duidelijk een win-winsituatie voor iedereen!

(*) waarvan de geldigheid bewezen en erkend is

Bron: Persbericht 27-08-2014 - www.mloz.be/nl/