Kort verslag van onze eerste RA-bestuursledendag

Op 26 juni 2010 vond de eerste RA-bestuursledendag plaats in het provinciaal domein ‘Puyenbroeck’ in Wachtebeke met als doel de bestuursleden van de verschillende provinciale zelfhulpgroepen met elkaar te laten kennismaken.
Door middel van een power point presentatie tijdens een informatief gedeelte werden de medewerkers aan elkaar voorgesteld en werd hun taak in hun bestuur toegelicht.
Na de middag zorgde een zoektocht in groepjes door het domein  voor verder onderling contact en voor uitwisseling van ideeën.

 

 

 

 

De dag werd afgerond met een aangeboden drankje en presentje.
Voor de deelnemers was het een zinvolle en leuke kennismaking met de besturen van de andere zelfhulpgroepen.

Greet, augustus 2010