PRIVACY

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De RA-Liga vzw respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

De RA-Liga vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers. De  informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, uitgezonderd bij het plaatsen van een ‘reactie’ waar een e-mail adres wordt gevraagd. Dit verschijnt niet op de website. Wie een verhaal schrijft kan dit, naar eigen wens, anoniem.

Alle e-mail adressen, verzameld via onze website,  zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij.

De RA-Liga vzw geeft u de garantie dat uw persoonsgegevens, gericht aan de webmaster, verwerkt worden om de door u gevraagde informatie online te verstrekken.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Deze persoonsgegevens worden, na de beoogde doelstelling, verwijderd.

Alle gegevens van leden van de RA-Liga vzw worden bewaard in een databank en worden niet aan derden doorgegeven. Deze databank wordt beheerd door een bestuurslid en is niet beschikbaar op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de leden persoonlijk uit te nodigen voor activiteiten en om hen het ledenblad toe te sturen.

IP-adressen worden niet bijgehouden.

De site kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende website kan u meer informatie over cookies vinden:  www.consumentenbond.nl

Laatste update: 29-07-2013