Wat betekent 'bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE)'? Wat is de betekenis van de bloedtesten CRP en BSE?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Sedimentatie of bezinkingssnelheid van de erytrocyten (rode bloedlichaampjes) is een diagnosetest voor ontsteking.

De test meet de snelheidstijd die de rode bloedcellen nodig hebben om naar de bodem van de tube te zakken.  Wanneer een buis bloed overeind gehouden wordt, is te zien dat langzaam de rode cellen naar beneden zakken. Het is gebleken dat bij mensen met een ontsteking de rode bloedcellen sneller zakken dan bij gezonde mensen. Dit wordt veroorzaakt door een veranderde samenstelling van de eiwitten in het bloed als gevolg van de ontsteking. Er zijn dan meer afweereiwitten (gammaglobulines) en stollingseiwitten (fibrinogeen) in het bloed aanwezig.

Een verhoogde sedimentatie komt overeen  met een verhoogde niet-specifieke ontsteking in het lichaam.

BSE en CRP (C-reactieve proteïne) zijn algemene bloedtesten die dikwijls aangevraagd worden bij artritis.

Zijn BSE en CRP specifiek bij een bepaald type van artritis? Zijn BSE en CRP altijd verhoogd bij alle ontstekingstoestanden? Wat is de betekenis van de bloedtesten BSE en CRP?

Antwoord:

CRP (C-reactieve proteïne) / BSE (bezinkingssnelheid van de erytrocyten)

BSE en CRP zijn algemeen aanbevolen tests bij artritis. Tijdens de acute fasereactie van een lokaal of systemisch ontstekingsproces verhogen de plasmaproteïnen dramatisch.
CRP is één  van de belangrijkste geproduceerde plasmaproteïnen en is gemakkelijk te meten bij labo-testen.

Het meten van de ontsteking:

In het algemeen meten zowel BSE als CRP de verhoging van door ontsteking geproduceerde eiwitten.

  • CRP is een directe meting van het C-reactieve proteïne
  • BSE meet indirect verschillende proteïnen die geassocieerd worden met ontsteking.

Er zijn subtiele verschillen in het gedrag van de tests, afhankelijk van de veronderstelde ziekte.

Zijn deze tests specifiek voor een bepaalde ziekte? Zijn ze altijd noodzakelijkerwijs verhoogd bij alle ontstekingscondities?

Het antwoord is neen op beide vragen.

Bijvoorbeeld:

Bij RA, gekend als een vorm van ontstekingsartritis, komen gevallen voor waar zowel BSE als CRP normaal zijn. Vooral in een vroeg stadium van de ziekte. Bij sommige patiënten schijnt de reden hiervoor  een ongevoeligheid te zijn van of een laag gehalte aan het uitlokkende mechanisme dat normaal de lever stimuleert om ontstekingsproteïnen te produceren die noodzakelijk zijn voor het testen van BSE en CRP.

De diagnose van reumatoïde artritis is daarom niet afhankelijk van de aanwezigheid van één van beide testen.

http://arthritis.com/

Vertaling: Mia, 9 februari 2009