“RA EN VERMOEIDHEID” (Lezing tijdens onze Grote Infodag op zaterdag 28 maart 2009 in feestzalen De Vesten, Kanaalweg 6 te Eindhout-Laakdal)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vermoeidheid is een zeer verscheiden en veel voorkomend maar onderschat symptoom bij reumatoïde artritis, vergelijkbaar met pijn en functiebeperking.

In periodes waarin patiënten met artritis veel pijn en zwelling van de gewrichten ondervinden, slecht slapen en/of zich lang stijf voelen gaat er veel energie van het lichaam verloren en vertaalt dit zich meestal ook in algemene vermoeidheid of uitputting op velerlei vlakken.
Anderzijds voelen mensen zich ondanks een goede controle van hun ziekte soms nog niet zo goed in hun vel en zijn ze niet tevreden of gelukkig met de manier waarop hun leven verloopt.

 

Hoe definiëren we vermoeidheid en hoe presenteert dit zich ?
Fysieke uitputting maar ook mentale vermoeidheid, concentratieproblemen of verwerkingsproblemen zijn soms een uitdrukking voor zich "moe" voelen.
Er zijn dan niet altijd duidelijke (kant-en-klare) verklaringen hiervoor vanuit medische hoek.
Via deze lezing wordt het begrip vermoeidheid verduidelijkt aan de hand van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en gaan we op zoek naar mogelijke verklaringen of beïnvloedende factoren ervan: komt vermoeidheid meer voor bij mensen met ontstekingsreuma, wordt het beïnvloed door de aard van de aandoening of de behandeling ervan of spelen ook stress- en levensstijlfactoren mee een rol.
Het "moeten" blijven functioneren binnen gezin of maatschappij kost soms veel extra moeite of inspanning.
Uit deze lezing zal duidelijk worden dat vermoeidheid veelal een complex proces is zonder éénduidige verklaring.
De aanpak van het probleem zal dus vooral individueel gericht zijn en eerder rekening houden met een samenspel van een aantal factoren.
Enkele adviezen kunnen wel nuttig zijn.

Greet Esselens verpleegkundig specialist reumatologie UZ Leuven.

Haar lezing werd voorgesteld aan de hand van een diaprojectie.

11 april 2009
Zie verslag infodag