“RA, WAT NA DE DIAGNOSE?” (Lezing tijdens onze Grote Infodag op zaterdag 28 maart 2009 in feestzalen De Vesten, Kanaalweg 6 te Eindhout-Laakdal)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Reumatoïde artritis roept heel wat vragen op.

Onbekendheid en onwetendheid veroorzaken aanvankelijk veelal angst en onzekerheid.
Het is niet abnormaal als mensen zich in de beginfase van hun ziekte wat ontredderd voelen, op zoek gaan naar houvast of mogelijke verklaringen en oplossingen voor hun probleem.
Bij wie kan je terecht met je vragen en bekommernissen en wat moet je vooral weten ?

 

Twee patiënten met reumatoïde artritis getuigen over hun ervaringen zodat het mogelijk wordt vanuit deze verhalen het beeld over de ziekte scherper te stellen, oog te hebben voor het (beter) omgaan en ondersteunende maatregelen hierbij:
"Ik kan die pijn niet meer verdragen"
"Ik loop continu tegen mijn grenzen aan"
"Ik ben kwaad en verdrietig omdat mij dit overkomt"
"Ik heb het gevoel dat er niets aan de hand is"
"Er is meer aan de hand"
"Ik wil hier zo weinig mogelijk over praten"
"Ik schaam mij"
"Ik word ziek van mijn medicatie"

Allerlei gevoelens of gedachten kunnen de kop opsteken.
Hoe ga je nu hiermee om?
"Proberen dit alles een plaats te geven zonder krampachtig vast te houden aan wat er niet meer is of wat niet meer kan lijkt zo eenvoudig maar dat is het niet". Iedereen is anders. Elke ziekte is anders.
Er is geen één enkele goede manier hiermee om te gaan.

Dit verwerkingsproces wordt tijdens de lezing ook mee onder de loep genomen.

Greet Esselens verpleegkundig specialist reumatologie UZ Leuven.

Haar lezing werd voorgesteld aan de hand van een diaprojectie.

11 april 2009
Zie verslag infodag