ZIEKENVERVOER - UPDATE: Nieuw informatieplatform MeerMobiel

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Dit is zeer belangrijke informatie. Nog maar pas vernam ik van één onzer RA-leden dat zij zeer veel moest betalen om haar van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren voor een bepaald onderzoek. De afstand was ongeveer 10 km. Zij was op dat ogenblik volledig rolstoelafhankelijk, bijgevolg had ze kunnen genieten van het tarief aan 12 €. Lees hieronder. En noteer alvast het tel. nr. 015 21 59 21.(CM-regio Mechelen/Turnhout)

Omdat ik geconfronteerd word met het probleem van verplaatsing in rolstoel heb ik één en ander opgezocht en gevonden aangaande alle soorten ziekenvervoer. Deze informatie deel ik graag met mijn medepatiënten.

Belangrijk hierbij is te ontdekken dat vervoer voor opname, ontslag en consultatie liggend kan, aan de democratische prijs van 12€, maar eveneens met vaste rolstoel.
Liggend voor opname en ontslag, daar had ik ervaring mee, maar voor consultatie in vaste rolstoel, dat blijkt vrij nieuw te zijn, althans bij CM-regio Mechelen-Turnhout.

Op pagina 46 van BIJLAGE 1 vind je hierover meer uitleg.

Let wel, het gaat hier over de provincies Antwerpen en Limburg én aangesloten bij ziekenfonds CM.
Op deze link www.cm.be/diensten-en-voordelen lees je de voordelen voor de regio Mechelen-Turnhout. Dat zie je bovenaan rechts. Je kunt dit wijzigen en zo je eigen regio invullen.

_____

Ziekenfondsen en niet-dringend zittend ziekenvervoer

In BIJLAGE 2 vind je aangaande deze problematiek, vanaf pagina 12,  de noodzakelijke informatie.

Op pagina 11 staan de contactgegevens van de taxi’s/VVB’s (VVB = Verhuur Voertuig met Bestuurder), ook weer enkel de provincies Antwerpen en Limburg. Na contactname met een transportbedrijf ontving ik volgend antwoord: "Geachte mevrouw,
U kan, nu reeds en ook zeker in de toekomst steeds gebruik maken van onze dienst ziekenvervoer voor consultaties of opnames in het ziekenhuis.
De manier waarop dit vervoer aangevraagd kan worden is telefonisch via het nummer 015 21 59 21. Het vervoer moet minstens een halve dag op voorhand aangevraagd worden en kan enkel gebeuren in niet-dringende gevallen.
Ons vervoer kan naar alle ziekenhuizen in de provincie Antwerpen en Universitaire ziekenhuizen gebeuren.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor meer informatie.
Met vriendelijke groeten."

Nadien hadden we telefonisch contact waarbij alles nog eens duidelijk werd uitgelegd.

Deze laatste informatiebrochure werd in maart 2012 gerealiseerd door Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, in opdracht van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Contact kan via mail -> zie laatste pagina van deze brochure.

Mia, geplaatst: 7/10/2012

_________________

Nieuw informatieplatform MeerMobiel

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.
Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid pakt daarom uit met het informatieplatform MeerMobiel . Een nieuwe website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker.Is er een Minder Mobielen Centrale in mijn buurt? Heb ik recht op een voorrangskaart bij gebruik van het openbaar vervoer? Is het treintraject dat ik wil volgen rolstoeltoegankelijk? Het nieuwe informatieplatform MeerMobiel bundelt alle informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk openbaar en aangepast vervoer.  Lees meer in Bijlage 3 Meermobiel - Enter.pdf
Je vindt nog meer informatie HIER en op volgende link HIER  vind je meer over ENTER.

Geplaatst: 4/12/2012 (update: 13/12/2012)