Lid worden

Word lid

De RA Liga vzw is een vereniging voor en door reumatoïde artritis patiënten. Meer info over wie wij zijn: OVER ONS 

Waarom lid worden?

  • Samen kunnen we elkaar helpen!
  • Met je lidmaatschap steun je niet alleen de RA Liga in het verwezenlijken van haar missie, maar ook elke reumatoïde artritis patiënt in Vlaanderen.
  • Elke trimester ontvang je een mooie uitgave van ons gedrukt Ledenblad RAAM, meer info
  • Dankzij je lidmaatschap heb je financieel voordeel bij deelname aan onze activiteiten.

Word nu lid! Slechts 18 € per jaar

Top

Tarieven

Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:

Gewoon lid: € 18
Gewoon lid, verzending onder gesloten omslag of buitenlanders: € 25
Beroepshalve geïnteresseerd: € 25
  1. Klik op dit mailadres leden@raliga.be en vul in: je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.
    Of bel naar 0475 96 62 31.
  2. Stort vandaag nog 18 euro op IBAN: BE98 7340 2251 2493 - BIC: KREDBEBB
    RA Liga, Krombaak 10, 2200 Herentals met vermelding: lidgeld ....

Je kan ook schrijven naar:

RA Liga vzw
T.a.v. Bernadette Vermeiren
Krombaak 10
2200 Herentals

Alle gegevens worden bewaard in een databank en worden niet aan derden doorgegeven.
Om administratieve redenen, waaraan we volop werken, is het verstrekken van een fiscaal attest nog niet mogelijk.

Alvast bedankt voor je interesse en welkom als lid van de Reumatoïde Artritis Liga vzw!

Top

Wat mag je als lid verwachten?

De Reumatoïde Artritis Liga vzw zet zich met man en macht in om elk jaar weer opnieuw haar visie en missie waar te maken.
Hiervoor bieden wij jaarlijks een uitgebreid en divers programma aan, voor elk wat wils.

Informatie:
Elke trimester ontvang je als lid een kwaliteitsvolle gedrukte versie van ons ledenblad RAAM bij jou thuis in de brievenbus.
Bekijk  alvast een exemplaar; elke 3 maanden een blad vol degelijke en duidelijke informatie over reumatoïde artritis, activiteiten van de Liga en andere vaste rubrieken. Archief
Andere informatiebronnen: onze website, nieuwsbrief , Facebook-pagina's (Reumatoïde Artritis Liga vzw  en RA Liga vzw) en andere sociale media.

Onze activeiten:
Op regelmatige tijdstippen organiseren wij workshops, daguitstappen, een RA-weekend, etentjes, ... (zie ONZE AGENDA of historiek).
De RA Liga vzw doet hierbij telkens een financiële bijdrage om topactiviteiten tegen een uiterst scherpe prijs aan onze leden aan te bieden.

Lotgenotencontacten:
Periodiek organiseren wij voordrachten en bijeenkomsten (zie ONZE AGENDA).
Ook hiervoor levert de RA Liga telkens een financiële inspanning om de deelnameprijs voor onze leden economisch te houden.

RA Liga vzw jouw welzijn, onze bekommernis

Top

Werking - Help ons mee te bekommeren om het welzijn van de RA-patiënt

Meer mensen volgen ons meer dan ooit: niet alleen via ons ledenblad RAAM, maar  ook via onze website, nieuwsbrief en Facebook-pagina's en andere sociale media.
Dit verheugt ons maar wij zijn vooral dankbaar en fier.
Het is immers onze missie en drijfveer om zoveel mogelijk mensen met reumatoïde artritis te informeren, te steunen en te helpen, waar en wanneer we kunnen.

Door de digitalisering van onze informatiebronnen zien wij spijtig onze inkomsten dalen.
Nochtans vergt vaak de dagelijkse zoektocht naar informatie, dikwijls op basis van eigen vertalingswerk, veel tijd. De redactie van ons trimestrieel ledenblad RAAM is een tijdrovende bezigheid, alsook de organisatie van onze interessante en boeiende activiteiten.

Al wordt al dit werk met veel zorg en gedrevenheid door onze vrijwilligers tot stand gebracht, hebben wij echter met werkingskosten te rekenen,  zoals o.a. onkosten- en verplaatsingvergoedingen, lobbying, boekhouding, hosting, soft- en hardware, telefoon, drukwerk, reclame, abonnementen, huurgelden voor lokalen, enz...
Hiervoor zijn wij aangewezen op de financiële steun van sponsoren en leden. Dank je wel!

Als iedereen ons ondersteunt, die onze informatie leest en onze inzet en inspanningen voor de RA-patiënt waardeert, zou onze toekomst veel veiliger zijn.
Je hoeft zelf geen RA-patiënt te zijn om ons te steunen.
Word (steunend) lid/sympathisant, word sponsor of doe een gift en help ons mee te bekommeren om het welzijn van de RA-patiënt.